Mihail Kogălniceanu – 200 ani de la naștere Receptarea lui Mihail Kogălniceanu în RSS Moldovenească. Studiu de caz: Ion Soroca „În istoria fiecărui popor, mare sau mic, există personalități, care prin activitatea lor reflectă, mai mult sau mai puțin, epoca în care ele au trăit și au muncit. O astfel de personalitate în istoria poporului […]