Ieri, 18 aprilie 2012, în incinta Bibliotecii „B.P. Haşdeu” din Chişinău a avut loc un eveniment ştiinţific de excepţie. Este vorba de lansarea volumului „Teroarea comunistă în RASSM (1924) şi RSSM (1944-1947)”, autor – istoricul Alexei Memei.

Cartea are 784 pagini. Introducerea este semnată de prof. univ., dr. hab. Anton Moraru.

Volumul are două părţi: I. Teroarea comunistă în RASSM (1924-1940), pag. 13-620, deci – 607 pagini şi partea a doua – Teroarea comunistă în RSSM (1944-1947), p. 621-775, deci – 154 p.; Încheiere, p. 776-781 (5 pag.) şi o scurtă Bibliografie, p. 782.

Autorul, dl Alexei Memei, a scris această carte, bazându-se, în exclusivitate, pe documente inedite, studiate de dlui în Arhiva organizaţiilor social-politice din RM, fondurile 49, 52, 60, şi altele; când a fost nevoie, atunci autorul a făcut trimitere la studii de sinteză (Istoria RSSM) sau monografii (de ex., Kiril Stratievschi etc).

Materialul selectat a fost expus în ordinea problematico-cronologică. De exemplu, subiectul (tema) „Luarea pâinii cu forţa de la ţărani” este expus cronologic, pentru anii 1929, 1930, 1931, 1932 etc.; după care următorul subiect – „Refuzul ţăranilor individuali de a lucra pământul”, din nou, în ordinea cronologică, în conformitate cu informaţiile GPU-ului sau ale altor documente (de partid, ale autorităţilor sovietice).

Din cele citite: autorul demonstrează că constituirea RASSM în 1924 a avut un scop politic, de expansiune a comunismului, nu doar în România  (frontiera de vest a numitei RASSM trecea de-a lungul frontierei de stat a URSS, adică pe Prut), ci în Europa de Vest (autorul aduce declaraţiile respective, vezi p. 26). Populaţiei băştinaşe, însă, li s-a spus că e nevoie de a organiza viaţa socială, politică, în limba moldovenească, de aici şi unele adunări inspirate, la care s-a cerut constituirea RASSM.

Autorul lucrării examinat minuţios şi a expus convingător gravele crime, comise de regimul bolşevic faţă de populaţia sătească a RASSM (capitolul II se întitulează „Genocidul organizat de bolşevici împotriva populaţiei din RASSM”, pag. 59 şi urm.), în care este demonstrată practica de sechestrare cu forţa a pâinii de la ţărani, politică ce a dus la înfometarea populaţiei. Pe baza documentelor studiate, autorul a expus politica de deportare a ţăranilor înstăriţi în Siberia şi raioanele de nord ale URSS. Un compartiment aparte se referă la deportarea intelectualilor şi a specialiştilor, precum şi la practica colonizării localităţilor apropiate de malul strâng al Nistrului (atunci – frontiera de stat a României) cu veterani ai Armatei roşii. Aceştia veneau cu persoane însoţitoare, primeau locuinţe gratis de la autorităţile locale şi susţinere materială pentru întemeierea gospodăriilor.

Un capitol al lucrării a fost consacrat colectivizării forţate a ţăranilor şi munca acestora în colhozuri – o muncă de sclavi, prost şi inechitabil remunerată. Politica bolşevicilor în domeniul agriculturii, politică de rechiziţionare forţată a produselor alimentare, inclusiv a celor, ce nu trebuiau confiscate (de pildă, cartofii, meiul, vinul, ceapa etc.) a provocat o foamete cumplită, în care oamenii – înnebuniţi de foame – sacrificau semenii lor (p. 308 – 316). Sunt teme, în care autorul expune lupta ţăranilor pentru supravieţuire, rezistenţa opusă faţă de comando-urile bolşevice. O speranţă a multor transnistreni era România: autorul arată multiple cazuri de trecere a Nistrului în partea dreaptă, română şi salvarea oamenilor de „raiul” comunist. Dar autorităţile nu pierdeau vigilenţa, comiţând un măcel la Nistru (p. 332 şi urm.)

Două capitole au fost consacrate analizei partidului bolşevic: ce cadre avea, mâncărimea între comunişti etc. Un capitol aparte a fost consacrat tragediei satului Mălăieşti, localitatea de baştină a autorului monografiei. Partea a doua a lucrării a fost consacrată analizei politicii partidului comunist în perioada 1944-1947: represiunile organizate şi foametea provocată de aceiaşi conducători bolşevici.

Monografia este o lucrare de excepţie, scrisă cu competenţă, cu durere şi compasiune faţă de oamenii satelor noastre, batjocoriţi în cel mai monstruos mod de lifta bolşevică. Este şi un omagiu, adus celor ce au suferit, ce au rezistat, păstrându-şi demnitatea de om, dar şi conştiinţa românească nealterată.

Festivitatea de lansare a cărţii a fost deschisă de dna dr. Lidia Kulikovski, directoarea Bibliotecii publice municipale „B.P. Haşdeu”, care a salutat autorul şi publicul numeros, prezent în sală. A urmat dl conf. univ. dr. Vasile Şoimaru, coordonatorul proiectului de publicare a monografiei, care a povestit despre activitatea domnului Alexei Memei, istoric, director de şcoală în satul Cornova, care, pensionându-se, şi-a consacrat timpul studierii problematicii nominalizate mai sus.

Am moderat lansarea cărţii, oferindu-i cuvântul domnului Vlad Pohilă, redactorul monografiei. Domnia sa a vorbit despre lucrul cu manuscrisul, dar şi despre conţinutul inedit al lucrării dlui A. Memei.

Am oferit cuvântul domnului Vladimir Beşleagă, consătean cu autorul monografiei, care a avut cuvinte de laudă la adresa cărţii şi autorului ei, precum şi a completat cu detalii noi, din propria experienţă, cele petrecute acum câteva decenii în RASSM.

Cuvinte deosebite despre fostul coleg de facultate, Alexei Memei, a vorbit scriitorul şi istoricul Andrei Strâmbeanu. „Cartea nu se citeşte uşor, a avertizat domnia sa. Odioasele crime, comise de comunişti, nu pot fi recepţionate fără emoţii”. Domnul Andrei Strâmbeanu a lansat propunerea de a-l înainta pe dl Alexei Memei la postul de academician al Academiei noastre de Ştiinţe, ideea, la care am subsemnat.

A vorbit, în continuare, dl Nicolae Dabija, care a citat pasaje din cartea lansată, citate şi fapte cutremurătoare, referitoare la cimele odioase ale comuniştilor din RASSM.

La manifestare au participat şi au luat cuvântul istoricul şi arhivistul Alexandru Moraru, doamna Nina Negru (o trec la categoria istorici), Gheorghe Mârzenco, Boris Vasiliev, cunoscut memorialist, prof. univ., dr. hab. Ion Buga.

În încheiere, a vorbit autorul monografiei, dl Alexei Memei. Dlui a spus despre activitatea în arhive, biblioteci, greutăţile întâlnite, a evocat cazuri deosebite din politica criminală a regimului comunist din RASSM şi RSSM.

Consider că lansarea acestei lucrări s-a transformat într-un veritabil eveniment ştiinţific, cartea va ajunge la cititorul competent şi interesat.

Încă o dată felicitări autorului, dlui Alexei Memei, pentru truda depusă în vederea elucidării trecutului nostru nu prea îndepărtat, felicitări şi mulţumiri domnului conf. univ. dr. Vasile Şoimaru pentru munca organizatorică depusă, felicitări tuturor celor ce au contribuit la apariţia acestui volum deosebit.

 

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU.

19 aprilie 2012