Noi, deţinătorii Premiului Paul MIHAIL, absolvenţi ai Gimnaziului Paul MIHAIL din Cornova Unghenilor, folosim acest prilej pentru a-i aduce sincere felicitări cu ocazia jubileului doamnei Zamfira Mihail, cetăţean de onoare al satului nostru de baştină.

 

Lingvist şi etnolog, paleolog şi biblio­graf, doctor în filologie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Studii Sud-Est-Europene al Academiei Ro­mâne, numele doamnei Zamfira Mihail a fost înscris după merite în inimile a mii de oameni, în special a cornovenilor.

Rezultatele remarcabile pe care le-a demonstrat pe parcursul activităţii denotă talentul de excepţie, profesionalismul, ver­ticalitatea în toate circumstanţele, principia­litatea deosebită şi omenia – calităţi care o caracterizează pe deplin.

La acest ceas aniversar, îi urăm multă inspiraţie şi rezistenţă. Cât mai puţine clipe de răvăşire, şi cât mai multe momente de re­velaţie. Acţiunile Dumneaei, realizate cu un fin simţ al discernământului, cu o generozitate-soră cu sacrificiul de care puţini sunt capabili, o plasează la un loc de cinste în sufletele celor care au avut onoarea s-o cunoască.

Cu prilejul frumoasei vârste pe care o aniversează în aceste zile, ţinem să-i ex­primăm respectul deosebit faţă de calităţile omeneşti şi profesionale, apreciindu-i înalt munca şi atitudinea responsabilă faţă de activitatea pe care o îndeplineşte şi nu în ultimul rând faţă de localitatea ei de suflet – Cornova!

În această zi deosebită, îi dorim să aibă parte de sănătate, viaţă îndelungată, bunăstare, noi realizări în domeniul căruia îşi consacră viaţa, fericire, noroc şi prosperitate!

Putem spune, la fel ca toţi consătenii, că suntem de trei ori mândri: mândri că Dumnezeu a ales Cornova să fie localitatea ce ne leagă, mândri că avem un aşa Cetăţean de Onoare ca Zamfira Mihail şi mândri că o cunoaştem aproape de noi! Să ne trăiţi mulţi, mulţi ani, scumpă Doamnă Zamfira Mihail!!!Şi Vă aşteptăm întotdeauna cu mult drag la Cornova, la baştină tatălui Dvs., Paul Mihail!

 

Premianţii distincţiilor „Paul Mihail” din Cornova din anii 2001-2011

Literatura și arta, 14 iunie 2012