Motto:

   Născută sunt

pe malul tău –

                                                                                              Moldovă, tu eşti

                                                                                              râul meu!

 

Moldovă care duci la vale

Frunza pădurilor şi anii,

În despletirea valurilor tale

Şi-adapă turmele ciobanii.

*

Şi rădăcini înţelenite

Îşi sorb din unda ta puterea,

Pribegi cu suflete rănite

Pe malul tău îşi plâng durerea.

*

Pe malul verde-ntre lăstari

Avea un cuib copilăria,

L-au risipit anii fugari

Ca în furtună păpădia.

*

Ai plâns cu oamenii din sat

În vremuri de nevoi,

Cu apa s-au amestecat

Atâtea lacrimi-ploi!

*

În vremurile-mpărăteşti

Te-ai prefăcut în pod,

Treceau oştiri moldoveneşti

Cu Ştefan Voievod.

*

Şi-mi pare-i văd urmele-n prund,

De parcă apa nu le-a şters,

Urmele mari nu se ascund,

Rămân mereu în Univers.

*

Prin lume eşti al nimănui

Dar nu ne lasă viaţa,

Şi fiecare-n râul lui

Îşi limpezeşte faţa.

Tatiana Ungurenaşu, s. Șoimărești, jud. Neamț