Vlad POHILĂ

De vreo două decenii, de când a prins a se impune în cercetarea monografică, în publicistică şi în arta fotografiei, Vasile Şoimaru a înregistrat câteva performanţe unice în felul lor. Nu mă refer acum la sutele de mii de kilometri parcurşi cu „Toyota” sa, nici la miile de oameni întâlniţi în cale; şi nici la sutele de localităţi din jurul României pe care V. Şoimaru le-a vizitat în premieră absolută, unele dintre acestea chiar descoperindu-le.  Mă gândesc la zecile de epitete, calificative – unul mai plastic decât altul – ce s-au adunat în jurul său, în aceşti aproape 20 de ani: de la „ochi de şoim”, „om-instituţie”, „pelerin prin românime”, până la „om al faptelor memorabile”, „stâlp al românismului în Basarabia”, „autor de cărţi-monument”, „ctitor de albume şi monografii ca nişte cetăţi ale Neamului” etc. Merită a fi menţionat, în context, şi impresionantul record de recenzii, consemnări, cronici şi lansări la cărţile lui V. Şoimaru. Astfel, albumul-monografie Românii din jurul României în imagini (Chişinău, 2008) a fost elogiat circa 200 de  ori – în mass-media şi în cadrul unor manifestări. E o performanţă la care pot să viseze doar mulţi autori, inclusiv unii dintre cei consacraţi în domeniul prozei, poeziei, dramaturgiei, eseisticii.

Sunt, desigur, nişte haşuri date spectaculos peste portretul de creaţie al dlui conf. univ. dr. Vasile Şoimaru. Nu ştim însă dacă sunt şi esenţiale aceste haşuri. Căci, esenţial în ceea ce face V. Şoimaru ni se pare faptul că el respectă – intuitiv? programat? dar contează oare? – nişte precepte ale înţelepciunii milenare. Astfel, am impresia că V. Şoimaru se ghidează în activitatea sa de agerimea unui proverb japonez care glăsuieşte: „Nu este totul să te scoli devreme, ci să ajungi la timp.”  Cu o precizare: dânsul întotdeauna se şi trezeşte devreme, şi mereu ajunge la timp! Adică, face mereu totul în momentul şi în locul potrivit. De aceea, dincolo de metafore, în existenţa lui V. Şoimaru primordiale rămân faptele: temeinice, frumoase, eficiente, memorabile. Să fie la mijloc efectul, transcendental, al sloganului înscris pe blazonul familial, al dinastiei Şoimăreştilor: „Fapte, nu vorbe”?! Foarte posibil.     

Într-un fel sau altul, am decis ca numai fapte să cuprindă şi rândurile ce urmează din schiţa omagială. La 65 de ani Vasile Şoimaru a lăsat deja o brazdă adâncă pe ogorul mănos, dar cam neglijat de unii plugari, fii ai acestui neam, ai acestui pământ. O brazdă pe care dânsul poate merge cu capul sus. Iar alţii – cei care doresc, desigur – ar putea să-l urmeze cu minime riscuri şi cu maxime profituri. Sufleteşti – profiturile, trebuie să precizăm.

* * *

Economist, conferenţiar universitar, doctor în economie, publicist, monografist, maestru fotograf.

Născut la 30 aprilie 1949, în com. Cornova, fostul ţinut al Orheiului (azi, r-nul Ungheni), în familia de gospodari Şoimaru Alexei şi Nina (n. Roşca).

Licenţiat al Facultăţii de Economie a Institutului Politehnic (ulterior – Universitatea Tehnică) din Chişinău (1971). Studii de doctorat (1973-1977) la Institutul de Finanţe şi Economie din Leningrad (Sankt Petersburg), susţinând, în 1978, teza de doctor în economie Prognozarea productivităţii muncii în industria RSSM. În anii 1971-1973 este asistent la Catedra de economia muncii de la Politehnica din Chişinău. Între 1977 şi 1990 a lucrat la Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova: lector, lector superior, conferenţiar universitar (din 1982), prodecan. În 1991-1994 este vicerector al nou-fondatei Academii de Studii Economice din Moldova (ASEM), ctitorită împreună cu prof. univ. dr. Paul Bran de la ASE Bucureşti. În iulie 1994, în timpul guvernării agrarienilor, în urma unui proces politic, P. Bran şi V. Şoimaru au fost destituiţi.

Este consultant la grupul parlamentar de opoziţie BŢI – Blocul ţăranilor şi intelectualilor (1995-1998). În anii 1998-2001 este preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din Moldova. Din 2002, revine la ASEM, în funcţia de conf. univ. la Catedra de management social a Facultăţii Economie generală şi Drept. De aproape 40 de ani este preocupat de domeniul ştiinţific legat de managementul productivităţii muncii, precum şi de problemele dezvoltării regionale, publicând patru cărţi şi circa 60 de articole şi studii în domeniu; cursurile universitare elaborate fac parte din aceeaşi sferă de preocupări.

De două ori a fost ales deputat în Parlamentul R. Moldova (1990-1994 şi 1998-2001), în ambele mandate fiind vicepreşedinte al Comisiei permanente pentru economie.

A debutat cu articole tipărite în reviste de specialitate. Editorial, debutează cu monografia Productivitatea muncii în industrie (1982, în lb. rusă), urmată de: Prognozarea social-economică a dezvoltării regionale (Leningrad, 1987, în colab., în lb. rusă), Productivitatea muncii şi progresul tehnico-ştiinţific (1987, în lb. rusă) ş.a. În 1993 a publicat prima carte de specialitate în limba română: Managementul afacerilor mici şi mijlocii (în colab.). A întemeiat prima revistă economică în limba română din Basarabia postbelică, Curierul economic (1999).

În ultimele două decenii V. Şoimaru s-a manifestat şi ca un apreciat publicist, scriind articole şi studii inserate în numeroase ziare şi reviste (inclusiv versiuni electronice) de la Chişinău, Bucureşti, Cernăuţi, Moscova, Toronto, Montreal, New York; din Germania, Franţa, Ucraina, Kazahstan, Australia  etc. Volumul de publicistică economică şi social-politică Căderea premierilor (1999) constituie, în opinia autorului, adevăratul său debut editorial.

Iniţiază, coordonează şi realizează volumul monografic Cornova (2000, colectiv de autori). Alt volum monografic, Neamul Şoimăreştilor (coautor, dr. Al. Furtună), este un pios omagiu adus memoriei străbunilor trăitori în ultimele cinci secole. În 2004 editează albumul Poeme în imagini, iar în 2008 – albumul-monografie Românii din jurul României în imagini, cu un studiu introductiv şi circa 850 de imagini, selectate din mii de lucrări efectuate, timp de cinci ani, în zece ţări, pe trasee ce însumează peste 100 000 km. „Este o carte pentru veşnicie, pentru că niciodată nu vor mai putea fi surprinse mărturiile aşa cum V. Şoimaru le-a înregistrat şi pe care le lasă tuturor românilor. Unicitatea acestei lucrări este o realitate ştiinţifică” (prof. univ. dr. Zamfira Mihail).

În 2010 tipăreşte Căderea comuniştilor: enciclopedia minciunilor comuniste, titlul şi mesajul cărţii purtând o încărcătură profetică, deoarece în ea autorul a adunat articole publicistice şi analize economice scrise anterior şi inserate, până la apariţia în volum (anii 2008-2010), în ziarele Timpul, Literatura şi arta, Flacăra lui Adrian Păunescu etc. La aniversarea de două decenii a instituţiei al cărei confondator este, V. Şoimatu elaborează (în colab. cu acad. Gr. Belostecinic, actualul rector) albumul ASEM: 20 de ani de istorie în imagini.

O realizare deosebită a constituit-o editarea, la fel în 2011, când tocmai se împlineau 80 de ani de la faimoasa cercetare monografică a lui D. Gusti în Basarabia, a unui solid volum: Dimitrie Gusti şi colaboratorii. Cornova 1931, în care au fost adunate materiale ale istoricei expediţii gustiene ce nu au putut fi editate nici la timpul respectiv, nici ulterior. Astfel, prin eforturile cercetătorilor V. Şoimaru, M. Diaconu şi Z. Rostaş (ambii de la Bucureşti), s-a putut face un amplu gest de recuperare, concomitent oferindu-se o pildă demnă de urmat pentru alţi monografişti.

În noiembrie 2012, la aniversarea a 70-a a catastrofei militare de lângă Stalingrad, lansează cartea Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare  (alcăt. şi coautor); în 2013 scoate ediţia a 2-a, revăzută şi substanţial completată.

De aproape 20 de ani, V. Şoimaru este autor, coordonator de multiple proiecte editoriale, majoritatea cu imagini de-ale sale:  M. Vulcănescu. Litanii pentru trei stări: poezie, teatru, traduceri (2004), N. Iorga. Cugetări (2005), Născut în Cornova: omagiu lui Paul Mihail (2006), V. Muravschi. Atitudini în ani de restrişte (2009); Călin Turuta. Mesaje durute: [eseuri şi poezii] (2012); S. Plămădeală. Departe – aproape. 100 de poezii româneşti din Kazahstan  (2011); Al. Memei. Teroarea comunistă în RASSM (1924-1940) şi RSSM (1944-1947) (2012). În 2013 a coordonat editarea a patru volume, inclusiv: Leonida Lari. Se duce vara vieţii[poezie, proză] şi Gheorge Pârlea. O punte peste Prut: [eseuri, poezii, cugetări]. A sprijinit editarea (inclusiv prin imagini foto, referinţe şi o prefaţă) a şase cărţi de publicistică ale lui C. Bobeică (1999-2013) etc.

Cărţile lui V. Şoimaru sau cele editate cu contribuţia sa, au beneficiat de lansări şi de recenzii elogioase atât la Chişinău, cât şi la Bucureşti, Iaşi, Piatra Neamţ, Huşi, Bârlad, Ploieşti etc., precum şi la Cernăuţi, în Cehia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Albania, Polonia. Albumul-monografie Românii din jurul României în imagini a beneficiat de peste 150 de recenzii, 50 de lansări, precum şi de ample prezentări TVR, Pro TV – Bucureşti, Radio România Internaţional, Radio „Vocea Basarabiei” etc.

De mai bine de două decenii se manifestă şi ca un maestru al artei fotografice, organizând şi numeroase expoziţii foto: la Chişinău, Ungheni, Cernăuţi, Bucureşti, Alba Iulia, Fălticeni, Praga, Gyula (Ungaria), Uzdin (Voivodina – Serbia), Skopje (Macedonia) etc. Sute de creaţii fotografice de V. Şoimaru sunt reproduse în periodice şi pe site-uri de la Chişinău, Cernăuţi, Bucureşti, alte oraşe din România; din Bulgaria, Serbia, Franţa, Germania, Canada, SUA etc.

A organizat o serie de conferinţe, colocvii şi simpozioane comemorative, dedicate unor personalităţi marcante ale culturii, ştiinţei, economiei româneşti: D. Gusti, H. Stahl, O. Bădina,  M. Vulcănescu,  N. Iorga, Paul Mihail, T. Herseni, A. Golopenţia, prof. univ. dr. Z. Mihail (Bucureşti), prof. univ. dr. Dinu Ursu (Odesa) ş.a.

A făcut mai multe donaţii de carte şi fotografii bibliotecilor, inclusiv bibliotecii comunale şi celei gimnaziale din satul natal; Bibliotecii Naţionale a R. Moldova, BM „B.P. Hasdeu”, Bibliotecii Academiei Române, „bibliotecii basarabene” din comuna Miroslăveşti, judeţul Iaşi  etc.

În 2011, BM „B.P. Hasdeu” a editat cartea Un om al faptelor: Vasile Şoimaru. Biobibliografie (Chişinău: [S. n.], 2011. – 328 p.: il.), ca un semn de recunoaştere şi preţuire a prodigioasei activităţi dezvoltate de V. Şoimaru, cu deosebire în ultimii 25 de ani.

Deţine: premii ale Salonului Internaţional de carte din Chişinău (2003, 2008, 2013), Premiul „Gh. Bezviconi” – pentru contribuţii esenţiale în domeniul genealogiei al Societăţii „Paul Gore” (2004); Distincţia de Excelenţă „Constantin Stere” (jud. Prahova, 2006), Premiul de Excelenţă pentru editarea unei excepţionale colecţii de cărţi româneşti, acordat de portalul www.voceabasarabiei.com (2007), Însemnul de Preţuire (2008) şi Premiul cultural „Gheorghe Bulici” pentru contribuţia la păstrarea, afirmarea şi promovarea valorilor cultural-spirituale şi a identităţii neamului românesc ale Societăţii literar-artistice din Uzdin (Voivodina, Serbia, 2008, 2013), Medalia jubiliară „Centenarul Cursurilor de vară ale Universităţii Populare „N. Iorga” (jud. Prahova, 2008); Premiul Ethos Românesc de la Radio Iaşi la Târgul Internaţional de carte Iaşi – 2008, Premiul special al USM pentru volumul Românii din jurul României în imagini (2008), Diploma de merit şi Premiul special pentru promovarea identităţii etnice, cultural-lingvistice şi religioase româneşti a DRRP MAE al României, Diploma de recunoştinţă pentru contribuţia deosebită la promovarea valorilor româneşti în lume şi la dezvoltarea relaţiilor dintre românii de pretutindeni, Diploma de onoare pentru sprijinul deosebit acordat Societăţii culturale române „Dacia” din Kazahstan ş.a. Laureat, în repetate rânduri, al publicaţiilor Literatura şi arta şi Timpul, la compartimentele ştiinţă, publicistică, artă fotografică. La 31 august 2013 Patriarhia Română i-a acordat Diploma de Onoare „Pentru promovarea limbii române, pentru merite deosebite în păstrarea credinţei şi promovarea culturii creştine”.

În 1996, 2011, 2013 conducerea de la Chişinău i-a acordat ordinele „Meritul Civic”, Ordinul de Onoare, respectiv, Ordinul Republicii, pe care însă V. Şoimaru a refuzat să le primească, considerând că motivarea pentru înmânarea lor este neîntemeiată.

Este cetăţean de Onoare al comunelor Drăgăneşti (s. Şoimăreşti), jud. Neamţ (2006); Mirosloveşti, jud. Iaşi (2009) şi Cornova – Ungheni (2011). Membru de onoare al Comunităţii Academice „G. Bacovia” din România (2008) şi al Societăţii literar-artistice „Tibiscus” din Voivodina, Serbia (2013). Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din decembrie 2011).

V. Şoimaru are blog personal, pe care-l actualizează cu regularitate: https://www.romaniidinjurulromaniei.ro/blog

 

* * *

În luna mai curent a lansat albumul etnofotografic Românii din jurul României, care se prezintă ca o continuare şi o completare, amplificată şi îmbogăţită, a albumului monografic din 2008.

…À propos, la această lansare, autorul, alias omagiatul a declarat că aici, cu acest volum, pune punct proiectelor sale. Cine-l cunoaşte mai bine pe Vasile Şoimaru, a intuit în aceste spuse, în vocea lui o doză de umor, ca să nu spunem de neadevăr. Tocmai de aceea mai rămânem în aşteptarea altor „surprize şoimăreşti”, a unor noi împliniri capabile să adune iarăşi lumea de frumos doritoare. 

Revista BIBLIOPOLIS, nr.2, 2014