Archive for decembrie, 2012

Vasile Şoimaru: Micro interviu pentru săptămânalul Literatura și Arta, 27.12.2012

… LA: Cu ce sentimente vă despărțiți de anul 2011? Ce așteptați de la anul 2012? 1.      Din cei şase ani bisecţi, pe care i-am trăit până acum, 2012 a fost cel mai lung, în ore de muncă, cu cele mai scurte pauze de odihnă.  În consecinţă: 50 000 de km parcurşi la volanul bătrânei […]

„Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare”

 „Unul, măcar, dintre cei morţi acolo, la Cotul Donului, îşi are moaştele de sfânt în acel pământ…”, ne încredinţează Iosif Niculescu, veteran de război, medic pe front în cel de-al Doilea Război Mondial. Această remarcă a veteranului bucureştean – aflat la venerabila vârstă de 98 de ani -, sau mai ales această străluminare a senectuţii, […]

Preoți cu crucea-n frunte…

În Ajun de Crăciun, mă îndeamnă gândul cel bun, pe deplin mulțumit și împăcat cu condiția mea de român și de creștin, să consemnez pentru aceeași bucurie și a altora, câteva dintre reperele sufletești pe care le port cu mine de ani de zile sau mai de curând. Le aleg pe cele care probabil lipsesc […]

VASILE ȘOIMARU, portretul unui basarabean (1)

Fapte, nu vorbe  Cuvintele din titlu reprezintă principiul scris pe blazonul familiei Şoimaru, un slogan de care această dinastie s-a ghidat de-a lungul a vreo cinci secole, atestate documentar… Tocmai de aceea, încercând să fac o schiţă de portret al lui Vasile Şoimaru – conferenţiar universitar, doctor în economie, om politic, publicist, maestru fotograf etc., […]

Boieroaica Lari în amintiri

…În anii 1988-1989, după primele mitinguri și demonstrații stradale în apărarea demnității naționale, a limbii române și a alfabetului latin, Leonida Lari devenise deja o adevărată moldavian super-woman. Mulți dintre tinerii de atunci doreau s-o cunoască, să obțină un autograf de la ea. Dintre aceștia făceam parte și eu, și așteptam să apară o ocazie […]