Archive for august, 2015

Au fost desemnați laureații Premiului Național, ediția 2015

În cadrul şedinţei Guvernului R. Moldova din 19 august 2015, a aprobată lista laureaților Premiului Național, ediția 2015. Câștigătorii au fost selectați de către Comisia pentru decernarea Premiului Naţional, prin vot secret. În acest an vor fi acordate 10 premii în domeniile: știință, tehnologii, cultură și artă. Valoarea Premiului Național constituie 100 de mii de […]

Troița Comana – primul monument din România închinat ostașilor români căzuți pe frontul de Răsărit

Anul acesta, căzând (cal­endaristic) – „înălţarea Dom­nului” în aceeaşi zi cu sărbă­toarea Sfinţilor împăraţi Con­stantin şi Elena, slujba din biserica mănăstirii a fost una mai specială, dată fiind coincidenţa a două mari sărbători creştine. După Sfânta Liturghie, Prea Cuvio­sul Arhimandrit dr. Mihail Muscariu (stareţul Mănăstirii Comana), a ţinut o frumoasă predică, model de lecţie de […]

Autorul monografiei etnofotografice

ROMÂNII DIN JURUL ROMÂNIEI – unul din mulțimea de candidați pentru Premiul Național al R. Moldova, ediția 2015. Concursul a avut loc. Cele zece Premii au fost câștigate de alții… DOSAR