5 noiembrie 2020: 140 de ani de la nașterea marelui scriitor român, Mihail Sadoveanu… (Vasile ȘOIMARU: În loc de prefață la monografia Neamul Șoimăreștilor: 500 de ani de istorie, Ch.-2003. Autori: istoricul Alexandru Furtună și economistul Vasile Șoimaru). Gîndurile despre subiectul cărţii de faţă au început să-mi dea tîrcoale, în fond, acum 40 de ani, […]