• De strajă la hotarele Patriei și a Neamului, la Nistru, la mărgioară ...