Economist, conferențiar universitar, publicist, maestru fotograf. Născut la 30 aprilie 1949, în com. Cornova, fostul ținut al Orheiului (azi, r-nul Ungheni), în familia de gospodari Șoimaru Alexei și Nina (n. Roșca). Licențiat al Facultății de Economie a Institutului Politehnic (ulterior – Universitatea Tehnică) din Chișinău (1971). Studii de doctorat (1973-1977) la Institutul de Finanțe și Economie din Leningrad (Sankt Petersburg), susținând, în 1978, teza de doctor în economie “Prognozarea productivității muncii în industria RSSM”. În anii 1971-1973 este asistent la Catedra de economia muncii de la Politehnica din Chișinău. Între 1977 și 1990 a lucrat la Facultatea de Economie a Universității de Stat din Moldova: lector, lector superior, conferențiar universitar (din 1982), prodecan. În 1991-1994 este vicerector al nou-fondatei Academii de Studii Economice din Moldova (ASEM), ctitorită de prof. univ. dr. Paul Bran de la ASE București. În iul.1994, în timpul guvernării agrarienilor, în urma unui proces politic, P. Bran și V. Șoimaru au fost destituiți. Este consultant la grupul parlamentar de opoziție BȚI – Blocul țăranilor și intelectualilor (1995-1998). În anii 1998-2001 este președinte al Asociației Economiștilor din Moldova. Din 2002, revine la ASEM, în funcția de conf. univ. la Catedra de management social a Facultății Economie generală și Drept. De aproape 40 de ani este preocupat de domeniul științific legat de managementul productivității muncii, precum și de problemele dezvoltării regionale, publicând patru cărți și circa 60 de articole și studii în domeniu; cursurile universitare elaborate fac parte din aceeași sferă de preocupări. De două ori a fost ales deputat în Parlamentul R. Moldova (1990-1994 și 1998-2001), în ambele mandate fiind vicepreședinte al Comisiei permanente pentru economie. A debutat cu articole tipărite în reviste de specialitate. Editorial, debutează cu monografia “Productivitatea muncii în industrie” (1982, în lb. rusă), urmată de: “Prognozarea social-economică a dezvoltării regionale” (Leningrad, 1987, în colab., în lb. rusă), “Productivitatea muncii și progresul tehnico-științific” (1987, în lb. rusă) ș.a. În 1993 a publicat prima carte de specialitate în limba română: “Managementul afacerilor mici și mijlocii” (în colab.). A întemeiat prima revistă economică în limba română din Basarabia postbelică, “Curierul economic” (1999). În ultimele două decenii V. Șoimaru s-a manifestat și ca un apreciat publicist, scriind articole și studii inserate în numeroase ziare și reviste (inclusiv versiuni electronice) de la Chișinău, București, Cernăuți, Moscova, Toronto, Montreal, New York; din Germania, Franța, Ucraina, Kazahstan, Australia etc. Volumul de publicistică economică și social-politică “Căderea premierilor” (1999) constituie, în opinia autorului, adevăratul său debut editorial. Inițiază, coordonează și realizează volumul monografic „Cornova” (2000, colectiv de autori). Alt volum monografic, „Neamul Șoimăreștilor” (coautor, dr. Al. Furtună), este un pios omagiu adus memoriei străbunilor din ultimele cinci secole. În 2004 editează albumul “Poeme în imagini”, iar în 2008 – albumul-monografie “Românii din jurul României în imagini”, cu un studiu introductiv și circa 850 de imagini, selectate din mii de lucrări efectuate, timp de cinci ani, în zece țări, pe trasee ce însumează peste 100.000 km. „Este o carte pentru veșnicie, pentru că niciodată nu vor mai putea fi surprinse mărturiile așa cum V. Șoimaru le-a înregistrat și pe care le lasă tuturor românilor. Unicitatea acestei lucrări este o realitate științifică” (prof. univ. dr. Zamfira Mihail). În 2010 tipărește „Căderea comuniștilor: Enciclopedia minciunilor comuniste”, titlul și mesajul cărții purtând o încărcătură profetică, deoarece în ea autorul a adunat articole publicistice și analize economice scrise anterior, și inserate, până la apariția în volum (anii 2008-2010), în ziarele „Timpul”, „Literatura și arta”, „Flacăra lui Adrian Păunescu” etc. La aniversarea de două decenii a instituției al cărei confondator este, V. Șoimatu elaborează (în colab. cu acad. Gr. Belostecinic, actualul rector) albumul „ASEM: 20 de ani de istorie în imagini”. O realizare deosebită a constituit-o editarea, în 2011, când tocmai se împlineau 80 de ani de la faimoasa cercetare monografică a lui D. Gusti în Basarabia, a unui solid volum: „Dimitrie Gusti și colaboratorii. Cornova 1931”, în care au fost adunate materiale ale istoricei expediții gustiene ce nu au putut fi editate nici la timpul respectiv, nici ulterior. Astfel, prin eforturile cercetătorilor V. Șoimaru, M. Diaconu și Z. Rostaș (ultimii doi de la București), s-a putut face un amplu gest de recuperare, concomitent oferindu-se o pildă demnă de urmat pentru alți monografiști. În noiembrie 2012, la aniversarea a 70-a a catastrofei militare de lângă Stalingrad, lansează cartea „Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare” ( inițiatorul proiectului, alcăt., coautor și imagini); în 2013 publică ediția a 2-a, revăzută și substanțial completată. De aproape 20 de ani, V. Șoimaru este autor, inițiator și coordonator de multiple proiecte editoriale, majoritatea cu imagini de-ale sale: M. Vulcănescu. „Litanii pentru trei stări: poezie, teatru, traduceri” (2004), N. Iorga. „Cugetări” (2005), “Născut în Cornova: omagiu lui Paul Mihail” (2006), V. Muravschi. „Atitudini în ani de restriște” (2009); Călin Turuta. „Mesaje durute: [eseuri și poezii]” (2012); S. Plămădeală. „Departe – aproape. 100 de poezii românești din Kazahstan” (2011); Al. Memei. „Teroarea comunistă în RASSM (1924-1940) și RSSM (1944-1947)” (2012). În 2013 a coordonat editarea a patru volume, inclusiv: Leonida Lari. „Se duce vara vieții…” [poezie, proză] și Gheorge Pârlea. „O punte peste Prut”: [eseuri, poezii, cugetări]; a sprijinit editarea (inclusiv prin imagini foto, referințe și o prefață) a șase cărți de publicistică ale lui C. Bobeică (1999-2013) etc. Cărțile lui V. Șoimaru sau cele editate cu contribuția sa, au beneficiat de lansări și de recenzii elogioase atât la Chișinău, cât și la București, Iași, Alba Iulia, Sibiu, Piatra Neamț, Huși, Roman, Bârlad, Ploiești etc., precum și la Cernăuți, în Cehia, Bulgaria, R. Macedonia, Serbia, Albania, Polonia. Albumul-monografie “Românii din jurul României în imagini” a beneficiat de peste 150 de recenzii, 50 de lansări, precum și de ample prezentări TVR, Pro TV – București, Radio România Internațional, Radio Vocea Basarabiei etc. De mai bine de două decenii se manifestă și ca un maestru al artei fotografice, organizând și numeroase expoziții foto: la Chișinău, Ungheni, Cernăuți, București, Alba Iulia, Fălticeni, Praga, Gyula (Ungaria), Uzdin (Voivodina – Serbia), Skopje (Macedonia) etc. Sute de creații fotografice de V. Șoimaru sunt reproduse în periodice și pe site-uri de la Chișinău, Cernăuți, București, alte orașe din România; din Bulgaria, Serbia, Franța, Germania, Canada, SUA etc. A organizat o serie de conferințe, colocvii și simpozioane comemorative sau omagiale, dedicate unor personalități marcante ale culturii, științei, economiei românești: D. Gusti, H. Stahl, O. Bădina, M. Vulcănescu, N. Iorga, Paul Mihail, T. Herseni, A. Golopenția, Sanda Golopenția-Eretescu, Zamfira Mihail, prof. univ. dr. Dinu Ursu (Odesa) ș.a. A făcut multe donații de carte și fotografii unor biblioteci (inclusiv Bibliotecii Naționale a R. Moldova, BM „B.P. Hasdeu”, Bibliotecii Academiei Române, bibliotecii din satul natal etc.). A fondat „biblioteci basarabene” în comunele Drăgănești, jud. Neamț, și Miroslăvești, jud. Iași. Deține: Premii ale Salonului Internațional de carte din Chișinău (2003, 2008, 2013), Premiul „Gh. Bezviconi” – Pentru contribuții esențiale în domeniul genealogiei al Societății „Paul Gore” (2004); Distincția de Excelență „Constantin Stere” (jud. Prahova, 2006), Premiul de Excelență pentru editarea unei excepționale colecții de cărți românești, acordat de portalul www.voceabasarabiei.com (2007), Însemnul de Prețuire (2008) și Premiul cultural „Gheorghe Bulici” pentru contribuția la păstrarea, afirmarea și promovarea valorilor cultural-spirituale și a identității neamului românesc ale Societății literar-artistice din Uzdin (Voivodina, Serbia, 2008, 2013), Medalia jubiliară „Centenarul Cursurilor de vară ale Universității Populare „N. Iorga” (jud. Prahova, 2008); Premiul Ethos Românesc de la Radio Iași la Târgul Internațional de carte Iași-2008, Premiul special al Uniunii Scriitorilor din R.Moldova pentru volumul “Românii din jurul României în imagini” (2008), Diploma de merit și Premiul special pentru promovarea identității etnice, cultural-lingvistice și religioase românești a DRRP al Ministerului Afacerilor Externe al României, Diploma de recunoștință pentru contribuția deosebită la promovarea valorilor românești în lume și la dezvoltarea relațiilor dintre românii de pretutindeni, Diploma de onoare pentru sprijinul deosebit acordat Societății culturale române „Dacia” din Kazahstan ș.a.. Laureat, în repetate rânduri, al publicațiilor „Literatura și arta” și „Timpul”, la compartimentele știință, publicistică, artă fotografică. La 31 aug. 2013 Patriarhia Română i-a acordat Diploma de Onoare „Pentru promovarea limbii române, pentru merite deosebite în păstrarea credinței și promovarea culturii creștine”. În 1996, 2011, 2013 i s-au acordat ordinele „Meritul Civic”, Ordinul de Onoare, respectiv, Ordinul Republicii, pe care însă V. Șoimaru a refuzat să le primească, considerând că motivarea pentru înmânarea lor este neîntemeiată. Este cetățean de Onoare al comunelor Drăgănești (s. Șoimărești), jud. Neamț (2006); Miroslovești, jud. Iași (2009) și Cornova – Ungheni (2011). Membru de onoare al Comunității Academice “G. Bacovia” din România (2008) și al Societății literar-artistice „Tibiscus” din Voivodina, Serbia (2013). Membru al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova (din dec. 2011). V. Șoimaru are blog personal: https://www.romaniidinjurulromaniei.ro/blog

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

ASEM: 20 de ani de istorie în imagini: Album / coord.: Gr. Belostecinic, V. Șoimaru; design: S. Zamșa. – Chișinău: Quant, 2011. – 56 p.: foto color.

Cornova: [monogr.] / aut. proiect., coord. și coautor: Vasile Șoimaru. – Chișinău: Museum, 2000. – 708 p., il.

Cornova 1931 / Dimitrie Gusti și colaboratorii. Ed. îngrijită de Marin Diaconu, Zoltan Rostaș, Vasile Șoimaru. – Chișinău: Ed. Quant, 2011. – 852 p.: il.

Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare / V. Șoimaru (alcăt.), I. Niculescu, Gh. Pârlea, R. Iorgulescu-Bandrabur; pictor: S. Zamșa. – Chișinău: Ed. Balacron SRL. – 2012. – 100 p.: il.

Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare. Ed. a 2-a, revăzută și compl. / V. Șoimaru (alcăt.), I. Niculescu, Gh. Pârlea, R. Iorgulescu-Bandrabur. – Chișinău: Ed. Balacron SRL. – 200 p.: il.

Furtună, Alexandru. Neamul Șoimăreștilor: 500 de ani de istorie / Alexandru Furtună, Vasile Șoimaru. – Chișinău: Ed. Prometeu, 2003. – 512 p., il.

Șoimaru, Vasile. Căderea comuniștilor: Enciclopedia minciunilor comuniste / Vasile Șoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 2010. – 160 p.; il.

Șoimaru, Vasile. Căderea premierilor / Vasile Șoimaru. – Chișinău: Ed. Civitas, 1999. – 320 p. Șoimaru, Vasile. Poeme în imagini: album / Vasile Șoimaru. – Chișinău: Ed. Prometeu, 2004. – 144 p. : il.

Șoimaru, Vasile. Românii din jurul României în imagini: album-monografie / Vasile Șoimaru. – Chișinău: Ed. Prometeu, 2008. – 280 p. : il.

 * * *

Iorga, Nicolae. Cugetări / Nicolae Iorga; autor. proiect., coord. și imagini: V. Șoimaru. – Chișinău: Ed. Prometeu, 2005. – 323 p.: il.

Lari, Leonida. Se duce vara vieții… : Culegere de poezie și proză, realizată de Nicolae Rusu / Leonida Lari; autor proiect. și coord. V. Șoimaru; selecție și pref. N. Rusu. – Bacău: Ed. Vicovia, 2013. – 311 p.; il.

Născut în Cornova: omagiu lui Paul Mihail / autor. proiect., coord. și imagini: V. Șoimaru. – Chișinău: Ed. Prometeu, 2006. – 288 p.: il.

Memei, Alexei. Teroarea comunistă în RASSM (1924-1940) și RSSM (1944-1947) / Alexei Memei; autor. proiect. V. Șoimaru. – Chișinău: – Ed. Serebia, 2012. – 784 p.

Mihail, Zamfira. 155 de cărți într-o carte / Zamfira Mihail ; coord. proiectului : L. Kulikovski, Vl. Pohilă, V. Șoimaru; fot. : V. Șoimaru. – Chișinău : Ed. Prometeu, 2010. – 530 p.

Muravschi, Valeriu. Atitudini în ani de restriște : [interviuri, art.] / Valeriu Muravschi ; aut. proiect., coord., pref. și imagini V. Șoimaru. – Chișinău: Ed. Prometeu, 2009. – 300 p.

Pârlea, Gheorghe. O punte peste Prut: [eseuri, poezii, cugetări] / Gheorghe Pârlea; autor proiect., coord., imagini V. Șoimaru. – Chișinău: Ed. Balacron, 2013. – 300 p: il.

Plămădeală, Simion. Departe – aproape: 100 de poezii românești din Kazahstan / Simion Plămădeală; autor. proiect., coord., autor imagini: V. Șoimaru. – Chișinău: [S. n.], 2010. – 120 p.

Preutu, Vasile. Satul Șoimărești : Cinci veacuri de existență demnă : [monogr.] / Vasile Preutu, Agripina Preutu; aut. proiect., coord. și imagini V. Șoimaru; pref. de Vl. Pohilă. – Chișinău: Ed. Prometeu, 2006. – 308 p. : il.

Turuta, Călin. Mesaje durute: [eseuri, evocări, poezii] / Călin Turuta; coord., notă asupra ediției V. Șoimaru. – Chișinău: Ed. Prometeu, 2012. – 128 p.: il.

Vulcănescu, Mircea. Litanii pentru trei stări: (poezie, teatru, traduceri)/ Mircea Vulcănescu; autor. proiect., coord., autor imagini: Vasile Șoimaru; pref. Mariuca Vulcănescu; notă asupra ed., postf. Vlad Pohilă. – Chișinău: Ed. Prometeu, 2004. – 176 p.: il.

 * * *

După 20 de ani de la adoptarea Declarației de independență a R. Moldova, s-a găsit autorul ei…: Interviu cu Ambasadorul Aurel Preda, președintele Asociației Române de Politică Externă // Consemnare: Vasile Șoimaru // Timpul, 26 aug. 2011; Jurnal National, 26 aug. 2011; [Resursă electronică] // https://www.romaniidinjurulromaniei.ro/articole-blog/1029/dupa-20-de-ani-de-la-adoptarea-declarației-de-independența-a-r-moldova-s-a-gasit-autorul-ei/

Șoimaru, Vasile. Banca Națională a României : 130 de ani în serviciul națiunii române : [conf. șt. organizată la ASEM ] / Vasile Șoimaru // Timpul. – 2010. – 11 mai. – P. 4.

Șoimaru, Vasile. Cine a pierdut ultimele alegeri parlamentare din R. Moldova : PCRM-ul sau MOSSAD-ul? / Vasile Șoimaru // Flacăra lui Adrian Păunescu. – 2009. – 1 dec. – P. 5.

Șoimaru, Vasile. „Fototerapia m-a salvat de boala deputăției…”: [interviu cu Vasile Șoimaru] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul. – 2009. – 16 mart. – P. 4-5 ; Roibu, Nicolae. Artiști și țărani: [eseuri și interviuri]. – Chișinău: [S. n.], 2010.

Șoimaru, Vasile. La Vărzărești a fost inaugurat un Cimitir de onoare al Eroilor Români căzuți în cel de al Doilea Război Mondial / Vasile Șoimaru // Lit. și arta. – 2010. – 23 sept. – P. 2.

Șoimaru, Vasile. Prefață / conf. univ. dr.Vasile Șoimaru ; dr. Silvia Ghinculov // Grigore Belostecinic – promotor al științei, învățământului economic : Studiu biobibliogr. – Ch., 2010. – P. 4-21 – (în limbile română, engl. și rusă).

Șoimaru, Vasile. Republica Moldova poate exista ca un stat independent doar în baza Declarației de Independență ca un al doilea stat românesc, cu limba și istoria românească și, în nici un caz, ca o republică a unui „popor polietnic moldovenesc”, vorbitor de limbă rusă și condus de străini / Vasile Șoimaru // Flacăra lui Adrian Păunescu. – 2009. – 1-7 mai. – P. 8.

Șoimaru, Vasile. Scrisoare deschisă Președintelui Nicolae Timofti: „Refuz Ordinul Republicii. Nu pentru ordine și medalii am votat Declarația de Independență“ / V. Șoimaru // Adevărul Moldova. – 2013. – 21 ian. – P. 4; [Resursă electronică]:http://adevarul.ro/moldova/politica/scrisoare-deschisa-presedintelui-nicolae-timofti-refuz-ordinul-republicii-nu-ordine-medalii-votat-declaratia-independenta-1_50fd16c951543977a987fceb/index.html

Șoimaru, Vasile. Turnul dezrobirii Basarabiei : [monumentul „Turnul dezrobirii Basarabiei” transformat în pietriș] / Vasile Șoimaru // Timpul. – 2010. – 5 noiem.; [Resursă electronică]: www.romaniidinjurulromaniei.ro/articole-blog/904/turnul-dezrobirii-basarabiei/. – Accesat: 18.11.2010

 * * *

Un om al faptelor: Vasile Șoimaru: Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de documentare și inf.; alcăt. Ludmila Capița. – Chișinău: [S. n.], 2011. – 328 p.: il.

 * * *

Aici și acum. Vasile Șoimaru, dr. conferențiar universitar, ASEM // Timpul. – 2009. – 24 apr. – P. 3. – (“Omul săptămânii”).

Bacalu, Lucia. Un semn de recunoștință pentru Vasile Șoimaru : [sala de expoziții a Bibl. „D. Cantemir” din Ungheni va purta numele lui V. Șoimaru] / Lucia Bacalu // Expresul de Ungheni. – 2010. – 14 mai. – P. 4.

Belostecinic, Grigore. Basarabeanul cu ochi de vultur, gândire de economist și inimă de patriot : [o trecere în rev. a vieții și activității lui V. Șoimaru cu ocazia împlinirii a celor 60 de ani] / Gr. Belostecinic, S. Ghinculov, Alic Bârcă // Lit. și arta. – 2009. – 30 apr. – P. 6; Curierul economic. – 2009. – 25 mai. – P. 8.

Dabija, Nicolae. El învață orbii să scrie, surzii să audă și proștii să gândească : [pe marginea activității lui V. Șoimaru] / Nicolae Dabija // Lit. și arta. – 2009. – 30 apr. – P. 6.

Iachim, Ion. Revenirea la baștină : [conf. omagială „Revenirea la rădăcini” consacrată prof. univ. dr. Zamfira Mihail și prof. univ dr. Dinu Ursu; moderatori : V. Șoimaru, L. Kulikovski, Vl. Pohilă] / Ion Iachim // Lit. și arta. – 2010. – 1 iul. – P. 4.

Mihail, Zamfira. Românii din jurul României în imagini : [geneza alcătuirii lucrării cu același titlu de V. Șoimaru] / Zamfira Mihail // Opinia națională. – 2010. – 15 mart. – P. 6 ; Lumina Lină: rev. de spiritualitate și cultură românească [New York]. – 2010. – Ian./mart (Nr 1). – P. 39-45.

Păunescu, Adrian. Albumul familiei românești : [omul de valoare, iubitorul de neam V. Șoimaru la 60 de ani] / Adrian Păunescu // Lit. și arta. – 2009. – 30 apr. – P. 1; [Resursă electronică]: https://www.romaniidinjurulromaniei.ro/publicatii/recenzii/367/albumul-familiei-romanesti/. – Accesat: 10.09.2010

Reniță, Alecu. Ce bucurie imensă a trăit Basarabia când a căzut regimul comunist al lui Ceaușescu : [opinii generale privind apariția albumului „Românii din jurul României în imagini” de V. Șoimaru] / Alecu Reniță // Viața Românească. – 2009. – 1 mai.

Rusu, Nicolae. Miracolul regăsirii rădăcinilor : [gânduri frumoase despre V. Șoimaru la 60 de ani] / Nicolae Rusu // Lit. și arta. – 2009. – 30 apr. – P. 6. : fot.

Toacă, Maria. Ține-i, Doamne, drumurile… : [Vasile Șoimaru] // Zorile Bucovinei. – 2009. – 8 mai. – P. 4. – („La aniversară”).

(După „Calendar Național-2014”, editat de Biblioteca Națională a R. Moldova)