„SPĂRGATORUL DE  GHEAŢĂ” de Victor Suvorov, pagina 305, Editura Polirom – 2010

 

        ,,ELIBERATORUL  POPOARELOR,, 

 

     VICTOR  SUVOROV  fost spion sovietic, în timpul războiului rece, a hotărât  să  rămână în occident şi să dezvăluie adevăruri despre  Cine a declanşat al doilea război mondial ?  Această întrebare este subtitlul volumului  SPARGĂTORUL DE  GHEAŢA, apărut în limba română la Editura Polirom în 2010, a stârnit un viu interes şi, din nou, comentarii prin ea însăşi.

                     Adică cum, cine a declanşat al doilea război mondial, acum, la şaptezeci de ani după  acel război, abominabil, acum, când şi copiii, cu un iPhone  în mână, ştiu că Hitler, el singur, e unicul vinovat de acel război !?!  Cum necum, iată,  vine un agent de marcă al spionajului militar sovietic să răstoarne răspunsul pe care propaganda şi istoriografii sovieticii, plus credulilor occidentali l-a bătut în piroane, timp de şapte decenii, să mai pună o asemenea întrebare !! Sigur că, pentru cei ce  ştiu câte ceva, sau mai mult, despre al doilea război mondial sau vor să mai afle alte informaţii şi opinii despre feţele ascunse ale războiului,  vor citi şi acest spărgător de gheaţă – în sensul că numai un spărgător putea străpunge gheaţa groasă a denaturărilor istorice –  şi vor rămâne uimiţi să afle de la  Victor Suvorov, că nu pune nici măcar semn de egalitate între Hitler şi Stalin în declanşarea acelei conflagraţii, ci pur şi simplu, Hitler apare ca un copil de trupă pe lângă generalisimul Stalin. Autorul, nu numai afirma că URSS este responsabil de acel război,  dar ne demonstrează  pe bază de documente şi logică istorica  ceea ce susţine. Citiţi, vă rog.

Cuprinsul volumului se împarte în 33 de capitole, fiecare din ele este un argument istoric ce susţine teoria că Stalin este cel mai vinovat de războiului mondial şi a consecinţelor sale, în URSS şi în lume.  La început, Victor Suvorov, îl consideră pe Hitler ticălos, criminal, canibal, apoi anecdotic continuă: Însă, dacă Hitler a fost canibal, asta nu înseamnă că Stalin a fost vegetarian, ceea ce de fapt induce ideea  că şi Stalin a fost ticălos şi criminal. De la Marx şi Engels, Stalin a preluat ideea necesităţii schimbării societăţii prin revoluţia proletariatului, ce trebuie să apară după un război mondial, pe care cei doi filosofi l-au prevăzut: Războiul este mama revoluţiei, războiul mondial este mama revoluţiei mondiale  iar de la Lenin a preluat pasul înainte: de transformare a războiului imperialist în război civil .  Asta au şi făcut Lenin şi Stalin au transformat un război mondial  într-o revoluţie avortată de o lună, marea revoluţie din octombrie, într-un război civil de şase ani la sfârşitul căruia au forjat dictatura proletariatului în URSS !!  După această înfăptuire măreaţă, în care au murit mai multe milioane de oameni decât au murit în  timpul primului război mondial, Stalin a visat, plănuit şi împlinit cel de al doilea război mondial cu consecinţele dezastruoase în lume şi eliberarea ţărilor vecine !!

Victor  Suvorov,  de la capitol la capitol, demonstrează înarmarea URSS, încă din anii treizeci, în vederea unui război mondial care să declanşeze o revoluţie mondială în care  armata roşie eliberatoare v-a  sprijini proletariatul împotriva capitalismului exploatator. Istoric, în 1930, Hitler se străduia, din greu, prin toate mijloacele, să pună mâna pe putere, pe care Stalin deja o avea din 1927  şi începuse pregătirea unui  viitor război mondial . Autorul începe exemplificările acestor pregătiri de război cu Uzinele de locomotive din Harcov, care scoteau mai multe tancuri pe zi decât  locomotive !! Prezintă cu amănunte industria aviatică de război, ce producea diferite tipuri de avioane de la cele de vânătoare la cele de bombardament. Pe cine se pregătea să bombardeze, pe colhoznici ?!  În armata, pe lângă trupele clasice, cunoscute, Stalin pune un accent deosebit pe trupele de desant !! Ori trupele de desant sunt trupe ofensive nu defensive; important de ştiut şi interpretat.  Între timp, Hitler devenit cancelar s-a preocupat, întâi de toate  sa scoată poporul german din deprimarea colectivă a şomajului de după primul război şi din criza economică, în timp ce în toate oraşele din URSS, din ordinul  Stalin se instalau turnuri pentru pregătirea viitorilor paraşutişti, ai trupelor de desant şi se construia mari planoare pentru transportul acestor trupe speciale. Cât priveşte propaganda sovietica, Victor Suvorov revine în repetate rânduri la ţelul comunist a lui Stalin: a elibera Europa şi întreaga lume !!

Una dintre ţările care trebuia să fie eliberată  era România.  Victor Suvorov  revine des,  în volumul său, la situaţia României prin prisma ofensivei staliniste, întâi ca zonă strategică datorită  reliefului, deluros-muntos, şi în acest caz Stalin pune un accent deosebit pe pregătirea unor mari grupuri de vânători de munte, ofensive. Al doilea tel ofensiv era al cotropirii Basarabiei  şi a Dobrogei pentru a face joncţiune cu ţările slave . Al treilea ţel, şi poate cel mai important în timpul unui mare război european, era  să pună mâna, înaintea tuturor, pe bogatele  rezerve de petrol din Valea Prahovei, esenţiale într-un  război modern, total motorizat.  Aceste trei obiective ale lui Stalin sunt foarte bine conturate de către autorul spărgătorului …

Înainte de a  sublinia, pe scurt, notele autorului despre România, nu putem să trecem peste  evenimentul din 23 august 1939: Pactul  Molotov – Ribbentrip  a deschis porţile sovietizării  (pag. 63 ) şi cel din 17 septembrie 1939 , când  armata roşie a invadat Polonia  cu sarcina de-a ajuta revoluţia  muncitorimii  şi ţărănimii !! Ajutorul, scrie Victor Suvorov, a fost şi Katinul (uciderea a peste zece mii de ofiţeri polonezi) iar eu, părerea mea, aceasta a fost  uvertura lagărului comunist, după care urmează actul întâi: eliberarea şi instalarea puterii sovietice cu tancurile ! Pe rând  urmează eliberarea Estoniei,  Lituaniei,  Letoniei,  Basarabiei şi Bucovinei de Nord.  Unităţi speciale NKVD se aflau în prima linie a eliberatorilor, în Basarabia  a acţionat Divizia 4-a NKVD  comandată de F.M. Majerin . Despre Finlanda, autorul scrie detaliat şi cu admiraţie despre împotrivirea  hotărâtă eliberării sovietice, despre  curajul şi eroismul cu care Mareşalul Mannerheim şi  finlandezii au înfruntat armata roşie cotropitoare. De câte ori citesc despre mareşalul finlandez  şi eroica sa armată mă gândesc, cum au gândit mulţi români,  ce s-ar fi întâmplat dacă şi armata română ar fi opus rezistenţă armatei roşii eliberatoare ? Şi acum, după atâtea date istorice adunate, retoric cred că  Hitler nu ar fi lăsat petrolul românesc pe mâna ruşilor, dacă armata română ar fi opus rezistenţă cotropirii Basarabiei !!  Dacă, în această eventualitate, Hitler nu ar fi intervenit ar fi fost terminat cu tot  blitzkrig-ul lui  încă din 1941, iar tancurile ruseşti, alimentate cu petrol  românesc ar fi ajuns, eliberând proletariatul, să defileze   victorioase pe Chams-Elysees în Paris şi pe Bridge Street  în Londra. Războiul rece nu ar fi durat 30 de ani şi nimeni nu ar fi mai ştiut ce s-ar mai fi întâmplat, dar, oricum, românii mai rău nu  puteau ajunge, decât, la fel atârnată Rusiei forţându-ne să ne întoarcem din nou la cirilice, nu să citim cărţi bisericeşti ci directivele Kremlinului. ..

,, În vara lui 1940, printr-o ticăloasă campanie eliberatoare  Stalin  a rupt din Romania Bucovina şi Basarabia,, (pagina 127) ,,Pentru comandanţii sovietici cuvântul ,,război,, nu însemna apărare ci atac ,, (pag.128)  Victor Suvorov la paginile 150 şi 151  precizează ca Armata 9-a , cea mai puternică armată, o autentică armată de şoc a fost plasată la frontiera româna în vederea campaniei eliberatoare pentru că Romania este principala sursă de petrol a Germaniei şi o lovitură puternică asupra României însemna moartea Germaniei. Abia după ocuparea prin ultimatum a Basarabiei, Hitler şi generalii lui şi-au dat seama de greşeala lor faţă de România , prin pactul Molotov – Ribbentrop şi Arbitrajul de la Viena, dar era târziu. Cu mare  întârziere germanii au descoperit adevăratele intenţii şi planuri ale lui Stalin  şi abia atunci încep să încropească  planul  Barbarossa , era în  Decembrie 1940, deci după ticăloasa campanie eliberatoare  a Basarabiei şi a Bucovinei de Nord. Comparând situaţia;  planul Barbarossa  nici nu era schiţat când, deja Stalin  plasase la Prut, Armata 9-a, cea mai puternică forţa de şoc cum o caracterizează autorul, Armata 12-a  care avea patru corpuri de vânători de munte, formate din caucazieni, speciale pentru ofensivele din Carpaţi, iar în Delta Dunării a fost adusă o flotilă numeroasă cu scopuri ofensive în amonte. Pentru întregirea imaginii, autorul  adăugă că după semnarea Pactului Molotov – Ribbentrop şi ocupaţiile militare sovietice săvârşite, Stalin a scos  Armata Roşie din vechile ei cazarme şi fortificaţi împingându-le mult în spre vest, în tabere provizorii prin pădurile de frontieră, ŞAPTE  ARMATE  formate din peste şaptezeci şi şapte de divizii, complet pregătite pentru declanşarea războiului !! Această amplasare de armate sovietice la frontiera de vest era deja terminată, fiind  prima parte a planului ofensiv  Furtuna, când planul german Barbarosa  era doar pe  hârtie şi Victor Suvorov  punctează: Forţe gigantice au fost concentrate pentru o lovitură asupra Germaniei şi României. Or şi singură, lovitura asupra României ar fi fost  fatală pentru Germania ( pag. 305)  Să luam în considerare acesta frază.

SPĂRGĂTORUL  DE  GHEAŢĂ, doar aparent pare  un mic tratat de date, fapte şi adevăr  istoric din acea perioadă, dar cuprinde esenţialul cine a declanşat al doilea război mondial, pe care îl  demonstrează  logic şi corect. Este adevărat că un război mondial este rezultatul al unei nebunii generale în care liderii ce îl declanşează sunt paranoici, maligni, antisociali iar în cazul conflagraţiei  1939 –1945  dintre toţi Stalin a fost cel mai diabolic, cel mai blestemat.

Nu  mai are importanţă trecutul istoric, decât, aşa ca aflare şi înţelegere a lumii în care trăim, dar omeneşte am puternice resentimente faţă  de URSS-ul lui Stalin, care ne-a cotropit, supus şi jefuit  mai mult de patru decenii, am resentimente faţă de Hitler, care s-a frânt şi din cauza că nu a fost un aliat sincer al României, împărţindu-ne atât la ruşi cât şi la unguri. Cât priveşte Japonia, foarte  vinovată şi-a plătit din plin militarismul agresiv, când epuizată total, americanii a făcut-o  knock-out  cu o bomba atomică în 6 August 1945, iar Stalin i-a dat o copită  comunistă când era  la podea, după bombele atomice americane, eliberând nişte insule japoneze!! Judecaţi şi dumneavoastră: URSS-ul avea un pact de neagresiune cu Japonia, pe care japonezii l-au respectat când Hitler a atăcat URSS-ul, dar Stalin nu a ţinut cont de pactul de neagresiune când  Japonia era total învinsă, la pământ. Aşa-s  comuniştii sovietici…

 

                 CORNELIU  FLOREA, Winnipeg, Canada

               SFÂRŞITUL  ANULUI   2011