Archive for iunie, 2008

Românii din jurul României (Destin Românesc)

Albumul-monografie Românii din jurul României în imagini (2008, ed. Prometeu, Chişinău), semnat de profe¬sorul universitar Vasile Şoimaru, pune la dispoziţia cititorului român 272 pa¬gini inedite, care însumează aproape 850 fotografii, culese timp de cinci ani din arealul a zece ţări. Străbătând peste o sută de mii de kilometri (distanţă ce echivalează cu înconjurul de două […]

Ni-i zid de întărire, ni-i drum spre nemurire…

„Nu de tot voi muri, partea mai bună a mea Va scăpa de mormânt” (Horaţiu) Cine dintre muritori nu visează la un pic de veşnicie? Visăm şi noi, ceva mai mult decât prin vagi speranţe, atunci când poposim cu gândul sau cuvântul în cerul celor nemuritori. Dar „lumea toată-i trecătoare, oamenii se trec şi mor”, […]

Cartea vieții lui Vasile Șoimaru

La 27 martie 2008, în ziua cînd multi români, de pe diferite meridiane, aniversau 90 de ani de cînd Sfatul Tarii a votat Actul Unirii Basarabiei cu România, la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, în prezenta unui numeros public, a avut loc lansarea albumu-lui-monografie Românii din jurul României în ima-gini* a conf. univ. […]