Archive for decembrie, 2018

HOMO SOVIETICUS MODERNIZAT: PUȘLAMIELUL!

HOMO SOVIETICUS MODERNIZAT: PUȘLAMIELUL! Ironica invenție lexicală a lui Nicolae Rusu, oricît de surprinzător-hazlie ar părea unora, indexează o dureroasă actualitate! Este vorba despre una vîrtos viabilă nu numai în Moldova de dincolo de Prut, la care trimite autorul romanului Pușlamielul[1] ori în România centenară, parțial întregită, ci și în lumea actuală globalizat-înglodată mărșăluind impetuos spre faliment! […]

UN ROMAN DE TINEREȚE AL LUI NICOLAE RUSU: TOTUL SE REPETĂ

UN ROMAN DE TINEREȚE AL LUI NICOLAE RUSU: TOTUL SE REPETĂ Ca dublă izbîndă, a literaturii și a grafiei românești, ediția a II-a revăzută de 353 de pagini a romanului Totul se repetă de Nicolae Rusu, conceput în perioada 1884-1985 și publicat în 1988 în așa-zisa „grafie chirilică“, e datorată editurii bucureștene Astralis, al cărei suflet poartă […]

De la Soci până la Soci e-o cale-atât de lungă! Şi toată-i presărată cu sate şi cu oase româneşti şi stropită cu sângele eroilor români.

Prima fotografie a satului Soci, sat căruia cu timpul i-am devenit prieten credincios, am făcut-o în anul 2000 după Hristos, în dimineaţa zilei de patru noiembrie, cu 57 de zile înainte de finele mileniului doi şi de venirea celui de-al treilea mileniu. Zburam cu o „Lada” rusească spre Bucureşti, după o noapte de odihnă la […]

Dimitrie Ursu sau drumul parcurs de un istoric. 

Pagini de istorie: Dimitrie Ursu (Odesa) sau drumul parcurs de un istoric  (ed. Serebia, Chișinău, 2018). Prefațatori: Vasile Șoimaru și Vlad Pohilă.   Subtitlul acestei cărți este o istorie a intelectualului român din Basarabia (sau, cum se mai numește teritoriul rupt din trupul țării românești, Republica Moldova): „Drumul parcurs de un istoric”.  Domnii Vasile Șoimaru […]

DE LA BRADUL UNIRII LA BRĂDUȚII REÎNTREGIRII…

DE LA BRADUL UNIRII LA BRĂDUȚII REÎNTREGIRII… (Post-Scriptum la postarea din 20.11.2018)   Știu cu exactitate că predicile, discursurile și îndemnurile preotului și profesorului de la Facultatea de teologie din Sibiu, Constantin Necula, trebuiesc ascultate, conspectate și aplicate, TOATE! Cele mai recente fiind:  „…Pe 2 decembrie 2018 va fi prima zi din următorul centenar… Va […]