Archive for iulie, 2014

Românii din jurul României. Un „cavaler al românităţii“: Vasile Şoimaru

Apariţia recentă a unui nou volum, Românii din jurul României, a adus în atenţia „românilor de pretutindeni“ un album, continuare a celui publicat cu câţiva ani în urmă de basarabeanul Vasile Şoimaru. El a pregătit o a doua versiune, complementară celei din 2008, cu acelaşi titlu şi cu subtitlul Monografie etnofotografică, Oneşti, Editura Magic Print, […]

„Ciocârlia” românească solicitată la bis pe malul Golfului Persic

În luna mai, maestrul Vasile Iovu, pe care regele mondial al naiului Gheorghe Zamfir l-a numit ,,Un înger purtător de nai“, mi-a propus să-l însoţesc în iunie, cu aparatul foto, pe el şi orchestra sa, care-i poartă numele, într-un turneu în exoticul Qatar din Peninsula Arabică. Scopul său era să le prezinte qatarezilor muzica populară […]

Constantin Bobeică – fidel și înțelept străjer al românismului

Din noianul de amintiri adunate de C. Bobeică, de-a lungul a peste opt decenii, cele din perioada românească excelau prin lumină și dragoste de viață. Ca licean, a făcut și el străjerie – s-a implicat într-o mișcare de excepție ce altoia adolescenților dragostea de Patrie, atașamentul pentru valorile naționale, netrecătoare. Și viața-i întregă a rămas, […]

Cotul Donului 1942 – o carte cît un tratat de istorie!

Volumul reeditat la Chișinău de „Balacron“ SRL în 2013 îi are ca autori pe Vasile Șoimaru, Iosif Niculescu, Gheorghe Pârlea și Roxana Iorgulescu-Bandrabur însă adună și texte semnate de Mircea Vulcănescu, Nichita Stănescu, Radu Gyr, Ion Iachim, Vasile S. Popa, Iancu A. Constantin, Gheorghe Nicolescu, Andrei Nicolescu, Gheorghe Dobrescu și Viorel Cojocaru. Prefațată de Vlad […]

EU NU RÂVNESC LA VREO COROANĂ

                    Gloria este trecătoare. Anonimatul este veşnic. Napoleon Bonaparte (Cu plecăciune, confraţilor mei glorioşi)   Eu nu râvnesc la vreo coroană Căci am coroana mea de spini Şi fruntea toată mi-i o rană Din râvna mea prin mărăcini…   Eu nu râvnesc la vreo coroană Căci […]