(Fragmente de amintiri din copilăria mea de publicist)

…A mânui modesta mea pană de publicist am învăţat la cele trei academii, pe care le-am absolvit cu frecvenţa redusă în ultimele două decenii: Mesagerul, Timpul, BiblioPolis, prima şi ultima fiind conduse de dascălul de jurnalism şi redactorul Vlad Pohilă. Este adevărat că am trecut cursuri de perfecţionare şi la alte publicaţii, în primul rând, la Literatura şi arta, dar licenţa şi masteratul le-am luat la academiile pohilene, prin el ajungând pe neobservate în captivitate şi la şefa întregii gospodării a BiblioPolis-ului şi a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, la unica româncă veritabilă cu trei de K(apa!) ruseşti din Basarabia românească, harnica furnică intelectuală Lidia Kulikovski, director general al BM. (Cât de mult avea de câştigat cultura noastră naţională dacă înalţii demnitari ai acestui stat ar fi avut minte să-i încredinţeze acestei vrednice L.K. administrarea culturii din acest stat, câte fapte frumoase s-ar fi întâmplat în cultura noastră naţională în ultimele două decenii!…)

În scurt timp însă m-am convins, că nu numai aceşti doi fruntaşi fac revista. E de neînchipuit apariţia ei trimestrială fără: talentul organizatoric şi ochiul magic de stilistă al Genovevei Scobioală; fără cronicile de la manifestările culturale ale lui Valeriu Raţă sau fără recenziile lui tot mai bine închegate şi argumentate; fără ţinuta grafică a revistei, asigurată de profesionistul în domeniu Valeriu Herţa; fără implicarea excelentă a tipografilor de la BONS OFFICES din Chşinău etc.

…Nu-i o glumă că, de când l-am cunoscut pe Vlad Pohilă, l-am tot urmat (pe baze obşteşti) la toate publicaţiile pe care le-a redactat: Mesagerul, Limba Română, BiblioPolis, Calendarul Naţional… Ele toate, şi cu concursul lui Vl. Pohilă, au devenit veritabile publicaţii de cultură, care fac cultură şi propagă valorile naţionale şi cultura autentică românească şi nu numai în R. Moldova, în primul rând, fiind o publicaţie metodică pentru întreaga breaslă a celor câteva mii de Bibliotecari (majusculă binemeritată!) chişinăuieni şi din toată R. Moldova. Am fost martorul copilăriei acestei publicaţii, care nici n-am observat cât de repede s-a maturizat, azi atingând vârsta majoratului la doar… 10 ani! Dar nu numai martor am fost. Am participat cu texte scrise de mine, de alţi autori de pe diferite meridiane ale mapamondului, cu fotografii de la zecile de manifestări culturale organizate de BM. Cu BiblioPolis am călătorit şi cu plăcere, dar şi cu mândrie, am prezentat-o peste tot în lume unde am ajuns în căutarea consângenilor noştri: în aproape toate cele 40 de judeţe ale României de azi, precum şi în cele 13 judeţe istorice, care făceau parte din România interbelică, de până la marele rapt al celor doi criminali fascişti: comunistul Iosif Stalin-Djugaşvili şi socialistul Adolf Hitler-Schicklgruber; la românii sedentari din Bulgaria, Serbia, R. Macedonia, Croaţia, Slovenia, Grecia, Albania, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Maramureşul istoric, la cei de dincolo de Nistru, de Bug şi din Caucazul de Nord, la cei din Italia, Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Kazahstan, Canada, SUA… Şi am făcut aceste activităţi nu pentru că BiblioPolis-ul mi-a promovat cărţile şi lucrările publicistice din ultimii ani, nu pentru că unii colaboratori interni şi externi ai revistei au pus umărul la edificarea unei Biobibliografii nesperate de mine, ci pentru că bibliotecarii cu cele mai mici salarii fac pentru cultura noastră infinit mai mult decât fac cei cu venituri de milioane, dar săraci cu duhul… Cei din urmă nici măcar nu se ostenesc să înveţe limba oficială a statului pe care îl reprezintă, a statului care le-a creat condiţii nemeritate şi nesperate de ei pentru a se îmbogăţi, limba oficială care e şi limba maternă a majorităţii bibliotecarilor din acest stat. Bibliotecarii care-şi dau bine seama că doar cultura va salva economia şi naţiunea!

…Şi voi continua această colaborare până… în pânzele albe, atâta timp cât V.I.P.(ohilă) şi Doamna cu trei de K(apa) vor lucra sârguincios la BiblioPolis, şi cât breasla bibliotecarilor se va ţine de fapte bune în interesul Naţiunii. Îi voi urma şi la alte publicaţii şi locuri de muncă dacă va fi cazul…                                      V.S., 19 martie 2012. BIBLIOPOLIS, Nr.1, 2012