Un înainte mergător este, prin  definiţie, acea personalitate care îi reprezintă pe cei care merg spre acelaş ţel şi este cel care, cu clar viziune, cunoaşterea ţelului şi asumarea răspunderii, formulează principii şi conceptualizează modele pentru mesajul care îi reprezintă pe toţi.  Limba caracterizează acea parte „profundă” a fiecărui neam, pe care fiecare vorbitor o asumă, o cultivă şi o perpetuează în forme care îl caracterizează.  Stindardul « LIMBA ROMÂNĂ »  va fi înaintea noastră, la propriu şi la figurat, atât timp cât vom exista. Este înaintea noastră şi înainte de noi, pentru că face parte din  ontologia vorbitorilor limbii române şi este înaintea noastră, la figurat, pentru că pe ea o folosim toată viaţă, şi din ea învăţăm cum ar trebui să  exprimăm cel mai bine ceea ce dorim să comunicăm şi cum să ajungem să gândim mai profund cu ajutorul unei din ce în ce mai bune cunoaşterii a limbii. Ne rafinăm gândirea şi personalitatea prin intermediul limbii în care gândim şi pe care  o perfecţionăm, exprimându-ne în formulări corecte şi la obiect.  Vlad Pohilă are „talentul” şi sensibilitatea  folosirii limbii române în spirit creator, care poate fi nativ dar l-a şi cultivat prin învăţarea mai multor limbi străine. Limba maternă o iubeşte cu dragoste desăvârşită şi o slujeşte prin tot ceea ce are el mai bun. Un Înalt Sacerdot al Limbii !

Vlad Pohilă, cunoscător profund al limbii române, pe care o inţelege în fibra intimă ca parte constitutivă a identităţii românilor şi face                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           din propagarea ideilor referitoare la limba pe care o vorbim subiectul principal al alocuţiunilor şi pledoariilor sale, depăşeşte statutul de tribun pentru a deveni un mentor. Acţiunea sa este concertată cu cea a elitei academice de permanenta reconsiderare (pentru fiecare nouă generaţie) şi de formulare implicită,  pentru înţelegere de către întreg neamul, a ceea ce înseamnă limba vorbită (şi scrisă) de fiecare în parte şi de toţi împreună. Pledoaria sa pentru limbă include lecţia de demnitate pentru cei aflaţi sub teroarea dominării culturale, prin ucaz, de către neamuri aflate la puterea politică, care înăbuşă, astfel, demnitatea ca manifestare a trăirii spirituale proprii, prin crearea unui surogat „de bilingvism” dominat de  alogloţi.

Oralitatea asigură transmiterea oricărei limbi de-a lungul generaţiilor şi limba noastră românească de aceea este „limba latină vorbită neîntrerupt în spaţiul carpatic  danubiano – pontic”  pentru că a fost asumată ca formă de redare a gândurilor şi sentimentelor, de relatare a evenimentelor şi de memorare a lor de către trăitorii statornici ai  pământului românesc.

De-a lungul vieţii Vlad Pohilă s-a simţit intim preocupat de omagierea permenentă şi tot mai cuprinzătoare a celei mai diafane realităţi care ne înconjoară şi ne încorporează, care constituie fiinţa noastră ca oameni: limba pe care o vorbim.  Răspunderea în faţa propriului „eu” a formatorilor de formatori este infinit mai grea decât cea pe care cei care se consideră formatori o folosesc pentru materialul uman pe care trebuie să-l formeze. Pohilă a fost şi este un formator al formatorilor, în pofida faptului că aceste trepte intermediare complică procesul de transmitere a datelor, nu numai ca complexitate ci ca arie a informaţiilor, a releelor de legătură şi a formulelor în care întreaga acţiune este transmisă.

Deşi a făcut-o totdeauna prin scris, adică lăsând la latitudinea cititorului opţiunea lecturii şi a receptării celor scrise, autorul Vlad Pohilă a avut certitudinea neexprimată dar evidentă că scrisul său captează atenţia celui care are în mână textul, pe care îl determină,  prin formulările concise şi expresive să continuie lectura şi îl convinge, prin forţa argumentelor, de veridicitatea celor exprimate. Exprim această convingere eu, ca lector permanent al celor scrise de Vlad Pohilă şi o atestă bibliografia bogată a scrierilor sale. De aceea, bănuiesc că el este conştient de magia cuvântului exprimat, pe care îl expune de fiecare dată inspirat. A scrie studii, articole, fişe şi articole de dicţionare enciclopedice sau de cultură generală (cum sunt Calendarele naţionale ale Bibliotecii Naţionale a R.Moldova) sau editoriale (concise şi rotunde ca nişte manifeste de avangardă) fac dovada talentului de eseist, analist şi cunoscător profund al fenomenului cultural. La care se adaugă talentul, adică acea dotare nativă de a scrie „interesant”, captivând atenţia cititorului şi convingându-l prin justeţea expunerii.

Vlad Pohilă este altruist în viaţă şi în scrisul său. Scrie despre ceea ce ştie că va interesa pe cei mulţi, nu despre ceea ce îl interesază pe el la un moment dat. Se împarte fără  a se fragmenta, pentru că ne dă totdeauna un intreg coerent, logic ca o lecţie bine organizată, eficient ca o mână de ajutor sosită la timp. Ne scoate din impasul dubiilor, ne dă firul de conduită intelectuală, ne deschide ochii asupra a ceea ce este in preajmă, şi nu vedem, sau asupra a ceea ce a fost, şi trece în uitare.

Purtătorul de drapel merge inainte de-a lungul vietii sale. Opririle aniversare sunt momente de reflecţie, de bilanţ al etapelor parcurse, de proiecţii în viitor. Este reconfortantă imaginea spre orizont a drumului care se întinde în                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   timp. Cu tot mai multe satisfactii ale lucrului făcut, cu încredere că biruim timpul, pentru a finaliza cele viitoare ! Pentru tot mai multe si binefăcătoare scrieri ca şi celelalte realizări culturale, aşa cum au fost toate cele deja înfăptuite, îi dorim ani mulţi şi rodnici lui Vlad Pohilă, la acest moment aniversar ! Limba română este foarte frumoasă şi este zâna cea bună a tuturor vorbitorilor ei ! Vlad are încredere în ea, ea îi aduce bucurii şi  mulţumire sufletească ! Îi dorim să  încerce sentimentul PLENITUDINII!

 

                                                                                         Prof. dr. Zamfira MIHAIL