Omagiu Cărturarului VLAD POHILĂ,                                                                                                                                                 Jurnalistul, Lingvistul, Scriitorul, la aniversarea a ŞASE DECENII DE VIAŢĂ,

6 aprilie 2013

 

    „Şi totuşi, Limba Română!”, la mulţi ani, Vlad Pohilă!

Astăzi, 6 aprilie, lingvistul, publicistul, scriitorul, traducătorul, Omul Cărţii şi Culturii, Vlad Pohilă împlineşte 60 de ani.

Cu acest frumos prilej, preşedintele Academie de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca i-a adresat temerarului luptător pentru deşteptarea şi unitatea naţională un mesaj de felicitare, mulţumindu-i pentru competenţa, consecvenţa şi onestitatea cu care promovează şi apără valorile sacre ale întregului Neam Românesc: Limba Română, Istoria şi Credinţa strămoşească.

Acad. Gheorghe Duca, care a fost şi este deseori consiliat în probleme de ordin lingvistic şi istoric de scriitorul Vlad Pohilă, i-a exprimat, totodată, recunoştinţa savanţilor pentru faptele sale cu adevărat istorice, extrem de riscante la acea vreme:

– publicarea în „Tinerimea Moldovei” (iunie, 1988) a primului articol privind necesitatea revenirii limbii române din RSSM la alfabetul latin;

– elaborarea clandestină, împreună cu Emil Mândâcanu şi Viorel Ciubotaru, adunarea semnăturilor şi publicarea în „Învăţământul Public” (septembrie, 1988) a Manifestului oamenilor de ştiinţă şi cultură (40 din 66 semnatari fiind savanţi), care a pregătit opinia publică şi a grăbit oficializarea limbii române şi revenirea la alfabetul latin din 31 august 1989, documentul intrând în istorie drept „Scrisoarea celor 66”;

– promovarea cu insistenţă a termenului de „revenire” şi nu de „trecere” la alfabetul latin, cuvânt-cheie din legislaţia lingvistică adoptată în august 1989, victorie pe care i-o datorăm tot marelui cărturar Vlad Pohilă;

– deplasarea la Riga şi Vilnius, împreună cu Iurie Zavadschi şi Virgil Zagaevschi, şi tipărirea în mod clandestin a nr. 1 şi nr. 2 ale „Glasul”-ui (februarie şi iunie, 1989), prima publicaţie cu alfabet latin din Basarabia postbelică;

– traducerea pentru prima dată în limba română a textului Pactului Molotov-Ribbentrop şi a Protocolului adiţional secret, traducerea fiind făcută în primăvara a. 1989 din limba lituaniană, or, numai deputaţii unionali de la Vilnius reuşiseră să facă rost de documentul secret tăinuit decenii în şir de Kremlin;

– publicarea în 1989, într-un milion de exemplare, a primei cărţi-îndrumar de scriere cu litere latine, carte-document intitulată „Să citim, să scriem cu litere latine”;

– alcătuirea şi îngrijirea primului Dicţionar Ortografic al limbii române editat la Chişinău cu alfabet latin (1990), prefaţa şi notele introductive „anonime”, aparţinând, de fapt, lingvistului Vlad Pohilă pentru care Limba Română  şi românismul firesc, neţipat, este însăşi viaţa.

Preşedintele AŞM i-a dorit aniversarului sănătate, energie creatoare, editarea celor câteva cărţi dragi pregătite pentru tipar şi alte bucurii editoriale, cât mai mult emisiuni radiofonice de cultivare a limbii române şi de luminare a maselor,  precum şi mulţi, mulţi cititori fideli ai prestigioaselor publicaţii „BiblioPolis” şi Calendarul Naţional, pe care le îngrijeşte cu mult suflet şi dăruire.

La mulţi şi fericiţi ani, dragă prietene, Vlad Pohilă!

Vă aşteptăm întotdeauna cu drag la Academia de Ştiinţe a Moldovei, unde v-aţi început munca de cercetător ştiinţific, de lingvist de referinţă în tot spaţiul românesc.

 Centrul Media al Academiei de Ştiinţe a Moldovei