La cea de-a XX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie „Drumuri de Spice”,

Uzdin -2013, Marele Premiu „Sf. Gheorghe” i-a revenit poetului basarabean Arcadie Suceveanu, preşedintele USM.

 

uzdin-2013-1

Picture 1 of 50

În zilele de 26 şi 27 iulie a. c. s-a desfăşurat cea de-a XX-a ediţie, jubiliară, a Festivalului Internaţional de Poezie „Drumuri de Spice”. În acest an, pentru prima dată, manifestarea a fost organi­zată în două localităţi: la Săcălaz, Româ­nia şi la Uzdin, Serbia. Oaspeţii din Repu­blica Moldova şi din România au fost aşteptaţi la Săcălaz, unde au fost primiţi de primarul acestei localităţi, Ghiţă Blejuşcă. Cu acest prilej, la Săcălaz a avut loc o o manifestare literară intitulată „Dor de Basarabia”, moderată de Liviu Vasiu şi Ghiţă Blejuşcă. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa şi de participarea în program a scriitorilor din Republica Moldova, dar şi din alte colţuri ale Ro­mâniei. La program şi-au dat contribuţia scriitorii Nicolae Spătaru, Teo Chiriac, Vasile Şoimaru şi Arcadie Suceveanu, toţi din Republica Moldova şi Petre Dinescu din Râmnicu Vâlcea, Ioan Trăia şi Vasile Popuţa din Timişoara şi Gheorghe Rancu din Şopotul Vechi. Organizatorul acestei manifestări, Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, a conferit două pre­mii: „Pro Fidelitas” oamenilor de cultură din Săcălaz, Ghiţă Blejuşcă şi Liviu Vasiu, iar lui Liviu Vasiu, preşedinte al Asociaţiei „Armonia”, i s-a conferit şi titlul de membru de onoare al Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus” din Uzdin.

Tot aici au avut loc mai multe lansări de carte. Au fost lansate volumele „Cărări incandescente” de Todor Groza Delacodru, „Vă las rănile mele” de Florian Cop­cea şi numărul şase al revistei „Berea”, în program au participat şi recitatorii Du­mitru Oprişor şi Marinel Bârsan.

Momentul culminant al acestei întâl­niri a fost semnarea Convenţiei de în­frăţire între Asociaţia Culturală „Armonia” din Săcălaz şi Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin. Convenţia a fost semnată de către preşedinţii celor două societăţi, Liviu Vasiu şi Vasile Barbu. Această convenţie prevede întă­rirea relaţiilor culturale şi de prietenie între membrii celor două societăţi, dez­voltarea şi afirmarea identităţii naţionale româneşti şi realizarea unor acţiuni cul­turale comune. A urmat un scurt popas la Timişoara, unde membrii S. L.-A. „Tibis­cus” au decernat Premiul „Pro Fidelitas” domnului Ioan Ciama, preşedintele So­cietăţii Culturale „Avram Iancu”.

Festivalul Internaţional de Poezie „Drumuri de Spice” a continuat vineri, în orele serii, la Casa Românească din Uzdin, cu manifestarea „Noaptea albă a poeziei româneşti”. Manifestarea princi­pală a Festivalului de Poezie „Drumuri de Spice” s-a desfăşurat, conform progra­mului, sâmbătă, 27 iulie a.c. la ora 10, în faţa bustului marelui poet Mihai Eminescu. Tot aici au fost decernate premii şi diplome oamenilor de cultură şi de con­dei. Manifestarea a fost moderată de Vasile Barbu. Spectacolul a început cu intonarea imnului Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus”, interpretat de un grup de copii, acompaniaţi de talentata Andrea Ioana Şoşdean la chitară. Au luat cuvân­tul Gheorghe Rancu din Şopotul Vechi, Paul Purea, medic chirurg din Duisburg, Germania, cunoscut poet, de altfel laure­atul de anul trecut al acestui prestigios Festival, Daniel Magdu, vicepreşedintele C. R. S. şi profesoara Florica Cândea din Arad. A urmat Arcadie Suceveanu, poet din Republica Moldova, laureatul din acest an al Festivalului „Drumuri de Spice”, de altfel preşedintele Uniunii Scri­itorilor din Republica Moldova. El a vorbit despre situaţia literaturii şi a poeziei în ţara din care vine şi a recitat câteva poeme zguduitoare referitoare la istoria zbuciumată a Basarabiei. Anastasia Şocardă, Andrea Oalge şi Andrei David au recitat din opera poetului ba­sarabean care este Arcadie Suceveanu. Întreaga manifestare a fost urmărită de un număr impresionant de oameni, iu­bitori de poezie, veniţi atât din localitatea gazdă, cât şi din alte părţi, din România şi din Basarabia.

A urmat decernarea premiilor.

Premiul ,,Pro Fidelitas” li s-a oferit următorilor participanţi: Isabela Lupulescu, Ana Niculina Ursulescu, Teodor Ghertinişan, Consiliul Naţional al Mino­rităţii Române din Serbia, Zoran Milosavljevic, Adorean Velici, Sabrian Ardelean, Octavian Suciu, Dorel Bagiu Frenţ, Pavel P. Filip, Daniel Magdu, Pavel Panduru, Tiberiu Ciobanu, Gheorghe Rancu, Trinţu Măran, Dan Vlaicu, Ioan Ciama, Ghiţă Blejuşcă şi Liviu Vasiu;

Marele Premiu „Sfântul Gheorghe” a fost decernat, cum s-a mai menţionat, poetului basarabean Arcadie Suce­veanu. De menţionat că Arcadie Suceveanu este cel de-al patrulea poet basarabean căruia i s-a decernat acest prestigios premiu: Leonida Lari (1995), Grigore Vieru (1996) şi Nicolae Dabija (2006).

Premiul „Gheorghe Bulic” li s-a acordat lui Vasile Şoimaru şi lui Vasile Popuţa; Premiul „Tibiscus” i-a revenit lui Gheorghe Rancu şi Tiberiu Popovici; Premiul „Casa Românească” li s-a acordat lui Drăgălin Spăriosu (Vârşeţ), Anuicăi Keneski (Barajevo) şi lui Linţu Tămaş din Skopje (Macedo­nia).

Premiul „Podul lui Traian”-Arcadie Chirşbaum şi Todor Groza Delacodru, Premiul „Pelerin pe meleaguri româneşti”-Nicolae Spătaru, Gelu Câmpeanu şi Teo Chiriac.

Premiul „Petru Cârdu”, Ediţia I, pentru poezie de factura modernistă-Florian Copcea; Premiul „Hrisov de excelenţă”- Ionel Stoiţ şi Tiberiu Ciobanu; Premiul „Poesis”-Titu Dinuţ.

Diplomele de Excelenţă ale Galeriilor „Turnul de Apă” din Arad-Todor Groza Delacodru şi Vasile Barbu.

Premiile au fost înmânate de către Ioţa Bulic şi Vasile Barbu.

Tot cu ocazia Festivalului au fost numiţi noi membri de onoare ai S. L.-A. „Tibiscus”: Vidu Velici, Vasile Şoimaru, Arcadie Suceveanu, Iancu Murărescu, Liviu Vasiu şi Valeriu Grosu.

Festivalul poeziei româneşti „Drumuri de Spice” a continuat la „Casa Românească”, unde Florian Copcea a inaugurat „Camera laureaţilor”. Este vorba despre un punct muzeistic dedicat laureaţilor celor 20 de ediţii ale Festivalului „Dru­muri de Spice”. A urmat o întrunire literară, cu care ocazie au fost lansate mai multe cărţi. Întrunirea s-a desfăşurat cu genericul „Sub semnul literei româneşti”. Publicului i-au fost prezentate următoarele cărţi: „Mărturii măcene” de Florica Cândea, prezentare de Todor Groza Delacodru, cartea de poezie în grai bănăţean a lui Trifu Şoşdean „A fost odată dar dămult”, din care autorul a citit două poezii, „Cotul Donului 1942″ de Vasile Şoimaru, prezentată de autor şi „Câteva is­torioare la sfârşit cu o mirare” de Arcadie Chirşbaum, prezentată de autor. În cadrul acestei întâlniri literare au citit din opera lor poeţii Paul Purea şi Todor Groza Delacodru.

I.B., V.B.

Medalion literar

ARCADIE SUCEVEANU

 

Poem vetust

(găsit sub ruinele Târgoviştei sufleteşti)

 

Într-o caleaşcă de diamant

Trece prin mine Prinţul Neant

 

De-a lungul mâinii, plin de dichis,

Trece de-o vreme Domnul Abis

 

Sub arcul pleoapei, lângă portic,

Se văd heralzii lui Nimeninimic

 

În zaţul ceştii, tot mai amar,

Descopăr urma lui în zadar

 

Vocile nopţii murmură-n cor:

nevermore, nevermore, nevermore

 

Arcadie Suceveanu s-a născut la data de 16 noiembrie 1952 în satul Suceveni, raionul Hliboca (Adân­cată) din regiunea Cernăuţi (astăzi în Ucraina). A absolvit Facultatea de Filologie, secţia Limba şi Literatura Română din cadrul Universităţii de Stat din Cernăuţi (1969-1974).

După absolvirea facultăţii, a lucrat ca profesor de limba şi literatura română în satul Horbova din raionul Herţa (1974-1979) şi apoi ca redactor şi redactor-şef la Editura “Literatura artistică” din Chişinău (1979-1990), devenită ul­terior Editura “Hyperion”. A fost ales apoi ca vicepreşedinte executiv al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (din 1990); secretar şi apoi preşedinte (din 2005) al Filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România. Din 2010, este preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.

A debutat ca poet în anul 1968 cu versuri închinate mamei, în “Zorile Bucovinei”.

Arcadie Suceveanu a publicat peste 20 de volume de poezie, eseistică, cărţi pentru copii, abecedare…

Este deţinătorul a numeroase premii în ţară şi străinătate.

 

Din „LIBERTATEA”, ziar al românilor din Serbia (Panccevo), 3 august 2013,

http://www.libertatea.rs/index.php/cultura/1034-sarbatoarea-poeziei-romanesti