A trebuit să-l facă un basarabean, prof. univ. dr. Vasile Şoimaru care şi-a îndurerat cugetul cu un triplu pelerinaj pe drumul de jertfă al Oştirii Române: în Caucaz, la Stalingrad (Volgograd) şi la Cotul Donului, acolo unde brăzdarele plugurilor scot din pământ oasele eroilor noştri, urgisiţi de ticăloasă uitare, nealinaţi în cimitire, neizbăviţi de cucernica cruce aşezată la căpătâi.

Admirabil reporter şi fotoreporter purtând în cuget drama României, sfâşiată mişeleşte prin pactul Ribbentrop-Molotov, tragedia Basarabiei natale, acest economist prin profesie, patriot intratabil prin vocaţie, cărturar prin setea de cunoaştere, plecând din Chişinău în largul necuprins al Stepei Calmuce ca într-o expediţie sondă în memoria neamului, ne-a dăruit volumul COTUL DONULUI 1942, cutremurător mesaj, mustrător şi acuzator mesaj al zecilor de mii de oşteni căzuţi la Don, unul contra şaptezeci, pe o iarnă cumplită, ucigătoarea iarnă rusească şi dacă bătălia fatidică se oglindeşte rece şi savant în planşele din tratatele de istorie militară, COTUL DONULUI 1942 al basarabeanului Vasile Şoimaru reînvie cu mijloacele reportajului, fotoreportajului, fotoarhivelor şi mărturisirile puţinilor supravieţuitori găsiţi de autor, reînvie, zic, momentul cel mai dur din întregul nostru demers militar pentru întregirea ţării.

La Cotul Donului ţările care au participat la coaliţia antibolşevică: Germania, Italia, Ungaria, suferind acolo dezastrul militar din iarna 1942-1943, prin înţelegere cu statul rus au ridicat superbe memoriale, dăruindu-le oştenilor lor veşnică odihnă şi veşnică pomenire. Numai România se ticăloşeşte în uitare de sine şi de propria istorie. În replica uriaşelor memoriale de granit ale aliaţilor de atunci, Vasile Şoimaru, în prima lui călătorie-remember, a încropit o sărmană cruce din două crăci uscate, fixate cu scotch, pe care a prins un tricolor rupt dintr-o revistă.

Sunt contemporan cu bătălia de la Cotul Donului. Citindu-i cartea m-a copleşit o ruşine ucigătoare. Sunt unul din complicii la uitarea celor două sute de mii de oşteni martiri căzuţi acolo. Mesajul cărţii lui Vasile Şoimaru este limpede şi fără echivoc:

– Treziţi-vă şi uniţi-vă români!

 

Radu Theodoru, Revista RAPSODIA, Sibiu, Ianuarie 2014