Premiile Ministerului Culturii

 

Marele Premiu „Coresi”

Vasile Şoimaru Românii din jurul României: monografie etnofotografic  Editura Magic Print, Oneşti; Editura Serebia, Chişinău, 2014

 

Cartea Anului

Dumitru Matcovschi Bucuraţi-vă: Poezii   Editura Cartier, 2014

Premiul pentru promovarea valorilor matcovschiene

Interpretei  Nina Crulicovschi

 

Premiul „Fidelitate muzei”

Mihail Gheorghe Cibotaru Crestături pe tulpina unui destin, Editura  Universul, 2014

 

Premiul pentru originalitatea creaţiei

Mihai Ştefan Poiată  ROK-ul, „NOROC”–ul & NOI. Editura ARC, 2013

 

Premiul „Vector european” pentru eseu

Vitalie Ciobanu Scribul în grădina fermecată, Editura ARC, 2014    

 

Premiul „Trinitas” – pentru scrieri consacrate credinţei strămoşeşti

 

Alexandru Cerga Bisericile Basarabiei. Editura Civitas

 

Premiul „Cea mai inspirată colecţie”

Editurii ARC, pentru colecţia  Primăvara poeţilor, 2014

 

Premiul „Ilie Gravorul”, pentru originalitate în arta cărţii

Lică Sainciuc Chişinăul ascuns. Editura Lumina, 2014

 

 

                            PREMIILE MINISTERULUI TINERETULUI şi SPORTULUI

 

Premiul pentru debut

Virgil Botnaru – Return to innocence Casa de pariuri literare, Bucureşti, 2014       

 

Premiul „Creaţii de bun augur”

Elena Găină Te voi visa printre fulgi: versuri Editura Bons Offices, 2014

Alexandru Cosmescu – Un spațiu blând ce mă primește cum m-ar îmbrățișa: eseuri şi investigaţii                      Editura Cartier, 2014                                                       

Vladimir Mânăscurtă Ключ Вселенной: roman SF Editura Princeps, 2014

 

Premiul „Cartea de referinţă”

Institutul de studii Enciclopedice, AŞM  pentru cartea                                                                                                Nicolai Ambroci, Pavel Brădescu Sport. Mică enciclopedie.

 

 

                                   PREMIILE MINISTERULUI  EDUCAŢIEI

 

Set Materiale didactice pentru preşcolari şi clasele primare   Editura Epigraf, 2014 –

 

Editura Biodova pentru antologia  Poemele limbii române

Irina Condrea E Timpul să vorbim corect, 2014  –

 

Elena Ungureanu Dicţionar tematic ilustrat Editura ARC

 

Valentin Guţu Dicţionar al greşelilor de limbă. Editura Cartier

Tatiana Cartaleanu Dictarea în şcoală: formarea şi evaluarea competenţelor. Ed. ARC –

 

Cele mai căutate perle folclorice Editura ARC

Proverbe şi expresii comentate Editura Litera

                   

                                               PREMIILE UNIUNII SCRIITORILOR

 

Pentru valorificarea şi promovarea creaţiilor literare din R. Moldova

Editura Vinea

Editura Vicovia

 

                                           PREMIUL UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI

Pentru gândire artistică originală

Cenaclului Republica pentru Proiectul Poezia la obiect, realizat de Ligia Seculici şi Ghenadie Popescu în cadrul Bibliotecii Naţionale a R. Moldova

            

 

                                                  PREMIUL „THALIA” al UNITEM

Tudor Ţărnă, volumele  Piese pentru Teatrul de Revistă şi Portativul cuvintelor  

                             PREMIILE PRIMĂRIEI municipiului CHIŞINĂU

 

Iurie Colesnic Chişinăul din inima noastră. Editura Foxtrot, 2014

 

Editura Anului

Editura Litera

Această distincţie rugăm să fie considerată şi ca o felicitare la aniversarea a 25-a de la întemeierea Grupului Editorial Litera, director fondator dl Anatol Vidraşcu

Editura Arc

Această distincţie rugăm să fie considerată şi ca o felicitare la aniversarea a 20-a de la întemeierea Edituri ARC, director fondator dl Iurie Bârsa

Premiul Omagiu

Ion Ciocanu Rămurea de iasomie. Editura Pontos.

Sofronovici Ştefan Lumânarea vieţii – Tatiana Sofronovici .  Editura Pontos

 

Premiul pentru roman

Vladimir Beșleagă Voci sau Dublul suicid din Zona Lacurilor, Europa Liberă, 2014

 

Premiul Arta cărţii

Asociaţiei Culturale „REGAL D’ART, editor Lili Bobu

pentru cartea Tăceri tălmăcite-n cuvinte de  Nicolae Dabija

Viktor Tsvirkun Dimitrii Kantemir. Editura Heyamola, Istanbul

 

Premiul „G. Călinescu” pentru critică literară

Theodor Codreanu Eminescu incorect politic, Editura Scara,2014

Mihai Cimpoi Modelul de existenţă. Eugen Simion, Editura Semne        –

 

Premiul „Florilegiu”                                                   

Dumitru Crudu pentru antologia Falsul Dimitrie. Editura Cartier

Premiul „Remember”

Andrei Vartic Purificarea istoriei din oglinda scenei, şi Andrei Vartic Paravanul dintre rol şi actor;  Editura Vicovia,Bacău

Victor Teleucă Piramida singurătăţii, Editura Detectiv literar, Bucureşti, 2014

Steliana Grama La Râşcova Criulenilor, la Bunica. Editura Grafema Libris

Dumitru Ciobanu Vârtejul: roman. Editura Lumina

Eugen Cioclea Antologic, ed. Cartier, 2013

 

Premiul „Nichita Stănescu” pentru poezie

Arcadie Suceveanu Ferestre stinse de îngeri. Editura Prut

Valeriu Stancu Autorretrato con maldicion. Editura Mantis Editores / El Colegio de Puebla, Guadalajara, Jalisco, Mexic   –  în limba spaniolă

Radmila Popovici Intimatum. Editura Vinea

Silvia Goteanschi Dramaturgia lucioaselor funii. Editura Vinea

Mihail Vakulovski Riduri: poezie Editura Casa de pariuri literare, 2013

 

Premiul „Ion Creangă” – carte pentru copii

Cezar Cosmin Lupul de foc şi prinţesa schiţilor. Ilustraţii:Sergiu Puică                           

Editura Adenium pentru Albumul de benzi desenate, adaptare după Ion Luca Caragiale

Ed. Integritas pentru colecţia Cântece de leagăn din folclorul românesc de Ion Ciobanu

 

 

Premiul „Confluenţe – scrieri în limbile minorităţilor naţionale”

Gheorghi Kaiurov pentru cartea Париж в Кишиневе, Chişinău, Editura Prag, 2014

 

Premiul „Cea mai inspirată colecţie”

Pentru colecţia Moştenire, Editura Ştiinţa

 

Premiul pentru traducere

Editurii ARC pentru antologia Coama leului pe pernă – proză scurtă din Cehia; traducere din lb. cehă (colectiv de traducători)

Leo Butnaru pentru volumele Osip Mandelstam Timp ilegal şi Osip Mandelstam Soarele negru; traducere din lb. rusă. Editura Tracus Arte

Cristina Grossu-Chiriac, pentru traducerea din germană a cărţii: Ute Schmidt  Basarabia. Coloniştii germani de la Marea Neagră. Editura Cartier, 2013

Ognean Stamboliev pentru volumul Leo Butnaru Да ограбиш Пикасо (Jefuindu-l pe Picasso”), traducere din română în bulgară. Editura Avangard print, 2014, or. Ruse, Bulgaria

 

 

Premiul Tipografia Anului

Combinatul Poligrafic

 

 

Premiul „Dimitrie Gusti”

Manole  Brihuneţ Mileştii Mici. Tipografia Centrală,2013

Editurii  Draghiştea pentru cartea Ţipala şi sateliţii săi.

Vlad Ciubucciu Roşcani. Ocolul Nistrului de Jos, Editura Pontos, 2014

 

Premiul Braille

Centrului Naţional de Informare şi Reabilitare al Asociaţiei Obşteşti „Societatea nevăzătorilor din Moldova” pentru Cartea Dumitru Matcovschi Să mă iubeşti                                   

 

Premiul Copyright

Iurie Badâr Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale. AGIPI, 2014

 

Moni Stănilă Al 4-lea, Tracus Arte, 2013

Emilian Galaicu-Păun – Țesut viu 10 X 10, roman, Editura Cartier, 2014

Eugen Uricaru Beniamin, Editura Cartea Românească

 

Premiul „Titu Maiorescu” pentru critică literară

Mircea V. Ciobanu  Deziluziile necesare. Editura ARC.

 

Premiul pentru proză scurtă

Anatol Moraru Confidenţa unui loser Casa pariuri literare

 

Premiul „Vasile Coroban” pentru exegeze filologice

Nicolae Leahu Autorul, personajul şi eroinele Editura                                             

Eugenia Bojoga Limba română – „între paranteze”? Editura ARC

Aliona Grati Vladimir Beşleagă: cronotopul zborului frânt. Editura ARC  –          

Victoria Fonari Proiecţii ale mitului în creţia lui Victor Teleucă, Leo Butnaru şi Arcadie Suceveanu. Editura Foxtrot

Dicţionar-îndrumar român-rus-bulgar de termeni lingvistici (Colectiv de autori). Editura Gunivas, 2014

                               

Premiul Păstorel

Efim Tarlapan De la Nistru pân’la… Nisa, tot românul râsu-mi-s-a. Casa de Editură Dokia

Premiul  „Ars longa” – pentru interviuri pe teme de cultură

Andrei Burac Setea de confesiune. Editura

Galina Furdui Spaţiu interactiv pentru Nucleu, Pontos

Nicolae Roibu Speranţă şi destin 

Premiul „Contrapunct – diversitate lirică”

Ion Cuzuioc Omul visurilor Ed. TipoMoldova, 2014

Marcela Mardare Hieroglife pe ceruri. Editura Pontos

 

Editura Adenium Grup

Pentru Cartea-spectacol O inimă de broscuţă de Gh. Vârtosu

Aventurile picăturilor în Lumea plantelor 

 

 

 

Premiul “Vitraliu – confluenţe culturale”

Lucreţia Bârlădeanu Dialoguri pariziene Editura Vinea

 

Premiul „Investigaţii”

Gheorghe Baciu Viziuni asupra vieţii şi morţii poeţilor martiri Eminescu, Mateevici, Vieru. Tipografia Balacron, 2014

 

Premiul Biblos

Institutului de Studii Enciclopedice, pentru seria Biobibliografie                                     

Revista Asachiana, Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi”,Iaşi

 

Premiul „Roza vânturilor” – îngemănarea speciilor literar-publicistice

Ioan Mânăscurtă Ieşirea din timp Editura Princeps

Victor Ladaniuc Dragostea care învinge, Ed. Draghiştea

 

Premiul Clio

Anatol Petrencu Teroarea stalinistă în Basarabia. Tip. Balacron

Ion Bistreanu Chişinău’92. Editura Bibliotheca

Ion Constantin, Ion Negrei Pantelimon Halippa Apostol al Basarabiei. Notograf Prim

Vasile Buga. Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice (1965-1989) Editura Institutului Naţional pentru studierea  totalitarismului.

 

Premiul ProMemoria

 

Românii în Gulag. Memorii, mărturii, documente (colectiv de autori)

Viorica Olaru-Cemîrtan Deportările din Basarabia 1940-1941, 1944-1956 Ed. Pontos.

Eugen Statnic Părinţii războaielor Editura Vicovia, 2014

Todur Zanet  Onnar geldilar sabaa karşi…: [despre deportări, în lb. găgăuză] Ed. Pontos, 2014

Martiriul transnistrean sub jugul totalitar rusesc. Balacron, 2013

Premiul Restitutio

Editurii Vicovia pentru cartea Alexandru V. Boldur Basarabia românească 

 

Premiul Destine

 

Ion Soltan Sufletul meui şi-a găsit alinarea în Cuvânt… amintiri şi reflecţii. Tip. Sirius, 2014

 

Premiul „Trinitas” pentru scrieri consacrate credinţei strămoşeşti

 

Ioan Găină Părintele Ioan Zlotea Editura Bons Offices

Radu Ştefan Vergatti. Brâcoveneştii. Sfinţii martiri Brâncoveni. Culegere de studii. Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului Curtea de Argeş, 2014

 

Premiul “Cercetări ştiinţifice la zi”

Liuba Dobândă Spaţiul Mării Caspice Editura Pontos

Arcadie Capcelea Sistemul managementului ecologic. Editura Ştiinţa

 

Diplomă de excelenţă „Atracţia polilor” – literatură basarabeană din diasporă

 

Iacob Cazacu. Inscripţii pe frunze de arţar: poezii, eseuri, tablete. Editura „Prometeu”, 2013