Miroslavesti 2014

Dedicaţii de pe cărţile oferite de scriitorul Nicolae Dabija cititorilor din Mirosloveşti, judeţul Iaşi, comună al cărei Cetăţean de Onoare este :

 

“De vii o dată la Mirosloveşti,

la apele Moldovei te încearcă bucuria

că tu, basarabeanul, singur nu mai eşti,

că e cu tine toată România”.

 

“Te simt, Doamne, că eşti –

şi răsuflarea Ta mi-e sărbătoare –

cu noi la Mirosloveşti,

punând la cale România Mare.”

 

“Ascultând cântecele strămoşeşti,

crezi sincer că Veşnicia

s-a născut în România,

în comuna Mirosloveşti.”

 

 

Poetului basarabean Nicolae Dabija i s-a conferit titlul de “Cetăţean de Onoare” al comunei Mirosloveşti, judeţul Iaşi

 

În timp ce se documenta pentru monografia “Neamul Şoimăreştilor – 500 de ani de istorie”, profesorul universitar Vasile Şoimaru îşi descoperea vrednicii strămoşi în câteva sate de pe cursul inferior al Moldovei, la jumătatea distanţei dintre Roman şi Baia, adică în matca Moldovei medievale a lui Dragoş-Vodă. Se întâmpla asta cu vreo treisprezece ani în urmă. De atunci, acest vlăstar basarabean al Şoimăreştilor a închegat între  reprezentanţii acelor sate şi câteva personalităţi basarabene legături de prietenie, cimentate pe filieră culturală. Comuna Mirosloveşti devine reprezentativă pentru acest tip de relaţie, universitarul Vasile Şoimaru fiind astfel artizanul unei simbolice “punţi peste Prut”. Ideea şi strădania lui de a realiza o minibibliotecă basarabeană în cadrul Bibliotecii Comunale din Mirosloveşti a determinat lărgirea contactelor localnicilor cu personalităţi chişinăuiene, acestea fiind, de regulă, scriitori şi donatori de carte proprie, cu prilejul trecerii prin Mirosloveşti, în contextul generoaselelor “drumuri ale cărţii” prin Ţara-mamă, la sânul căreia tânjeau ca fii înstrăinaţi ce încă sunt.

Reprezentanţii comunei, majoritatea învăţători şi profesori, avându-l mereu alături pe tânărul primar Ionuţ Gospodaru, au participat împreună cu oaspeţii lor basarabeni la prezentări şi lansări de carte, comemorări dedicate prozatorului Mihail Sadoveanu (în componenţa comunei e şi satul bunicilor scriitorului, Verşeni), la serbări ale satului şi alte acţiuni contextualizate recuperării perioadei de înstrăinare între fraţii de neam, dorinţei de revenire Acasă a Basarabiei. Coparticipările la evenimentele culturale avându-i protagonişti pe cărturarii chişinăuieni s-au extins şi în afara comunei, la Fălticeni, Paşcani, Roman, Iaşi, Bacău şi Chişinău. În contextul acestei relaţii s-au născut şi două cărţi comune, concepute virtual la Mirosloveşti şi tipărite la Chişinău, ambele sub coordonarea profesorului V. Şoimaru.

Cu prilejul celei de-a treia ediţii a “Sărbătorii Fiilor Satului”, mirosloveştenii au avut printre oaspeţi, ca şi la ediţiile anterioare, distinse personalităţi basarabene. La evenimentul din 9 noiembrie, o manifestare maraton, de zece ore, au participat scriitorul-academician Nicolae Dabija, Artistul Poporului Vasile Iovu şi liantul acestei relaţii inedite, dr. Vasile Şoimaru. Au fost prezenţi, ca invitaţi meniţi să asigure ambientul artistic al serbării, pe lângă formaţia de dansuri populare „Codrii Neamţului” (din Piatra Neamţ), şi interpreţi basarabeni de muzică populară: Maria Iliuţ, Maria Stoianov şi Tudor Ungureanu cu neasemuita lui formaţie „Ştefan- Vodă”.

Cu acest prilej a fost finalizat actul de omagiere a cărturarului-tribun Nicolae Dabija, savârşit în două etape. Pe 15 iulie a.c., de ziua de naştere a scriitorului, Consiliul Local i-a conferit titlul de „Cetăţean de Onoare” al comunei, iar la evenimentul din noiembrie i-a fost înmânată Diploma aferentă titlului prin care sătenii îi aduc preţuirea lor expresă cărturaului şi patriotului basarabean.

La rîndul său, distinsul lor “Consătean” cu radăcinile la Codrenii Cimişliei le-a dăruit mirosloveştenilor un braţ de cărţi născute din osârdia şi harul domniei sale, cu autograf şi emoţionante dedicaţii poetice. Le-a vorbit totodată despre Basarabia ca parte a Vetrei Româneşti, cea mai crud supusă nedreptăţilor istoriei, despre paradoxalul hotar care desparte Neamul, despre evoluţia „podurilor” peste Prut, începând de la „podul de flori” şi urmând cu  „podul de cărţi” şi „podul de inimi”. Cu revoltă interioară, le-a vorbit şi despre mentalităţile încă nevindecate ale basarabenilor, exemplificând, între altele, cu pierderea înţelesului asupra cărţii în rândul grănicerilor moldoveni, care, aflând de existenţa cărţilor în portbagajul maşinii, le văd ca pe nişte lucruri reduse doar la cantitate, cerând evaluarea lor în…  „kilograme de cărţi”.

La eveniment a participat şi celebrul cărturar şi general de aviaţie de la Bucureşti, nonagenarul Radu Theodoru, devenit şi dumnealui „Cetăţean de Onoare” al comunei, tot pe o filiaţie basarabeană, căci intermediarul relaţiei e acelaşi dr. Vasile Şoimaru. Ca într-o întâmplare cu valoare simbolică, generalul, luptator pe Frontul de Est al ultimului Război Mondial i-a îmbrăţişat la Mirosloveşti pe cei doi soldaţi supravieţuitori de la Cotul Donului (pe Frontul de Est). Cartea comemorativă a profesorului V.Şoimaru, dedicată tragediei militare de la Don (care include şi mărturiile celor doi veterani mirosloveşteni), a prefigurat, cu doi ani în urmă, itinerarul generalului la Chişinău, apoi la Mirosloveşti.

 

                                                                   Gheorghe Pârlea

 

http://basarabialiterara.com.md/?p=18425