În cadrul şedinţei Guvernului R. Moldova din 19 august 2015, a aprobată lista laureaților Premiului Național, ediția 2015. Câștigătorii au fost selectați de către Comisia pentru decernarea Premiului Naţional, prin vot secret. În acest an vor fi acordate 10 premii în domeniile: știință, tehnologii, cultură și artă. Valoarea Premiului Național constituie 100 de mii de lei pentru fiecare laureat.

 

Conform Hotărârii Guvernului, Premiului Național 2015 se decernează, după cum urmează:

1. Valentina Dogotari (Naforniţă) — soprană, solistă a Operei de Stat din Viena, Austria, pentru performanţe excepţionale în dezvoltarea teatrului liric european;

2. Ion Bahnarel — doctor habilitat în medicină, profesor universitar; Liuba Coreţchi — doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător; Oleg Lozan — doctor habilitat în medicină, profesor universitar; Vasile Jovmir —  doctor habilitat în medicină, profesor universitar; Leonid Voloşciuc — doctor habilitat în biologie, profesor cercetător; Victoria Ivanov — doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, pentru implementarea conceptului noii sănătăţi publice în Republica Moldova;

3. Nicolae Botgros  — conducător artistic şi prim-dirijor al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”, pentru contribuţie valoroasă la conservarea şi promovarea folclorului muzical;

4. Valentin Tomuleţ — doctor habilitat în istorie, profesor universitar, pentru ciclul de lucrări „Istoria Basarabiei în perioada modernă (1812-1918)”;

5. Ana-Maria Plămădeală — doctor habilitat în studiul artelor, cercetător ştiinţific principal; Violeta Tipa — doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, pentru monografia „Arta cinematografică din Republica M oldova”;

6. Valentina Stratan — doctor în biologie; Vladimir Şutchin — doctor habilitat în medicină, cercetător ştiinţific principal; Valeriu Bâlba — doctor habilitat în medicină, conferenţiar cercetător — pentru lucrarea ştiinţifică „Teoria ereditară a cancerului pulmonar”;

7. Mihai Potârniche — fotograf, pentru întreaga activitate în domeniul artei fotografice;

8. Emilian Galaicu-Păun — poet, prozator, critic literar, traducător, eseist, editor, redactor-şef al Editurii „Cartier”, pentru volumul de poeme „Arme grăitoare”;

9. Valerian Balan — doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, pentru ciclu de lucrări „Tehnologii în intensitatea culturii mărului şi cireşului”;

10. Iurie Bârsa — editor; Eleonora Brigalda-Barbas — arhitector, critic de artă, doctor în studiul artelor, profesor universitar; Vladimir Bulat — istoric de artă; Ludmila Toma — critic de artă, doctor în studiul artelor; Eugen Lungu — editor, critic literar; Mihail Bacinschi — artist plastic, grafician; Mihai Dimitriu — inginer-electric; Tudor Braga — critic de artă, pentru colecţia de albume „Maeştri basarabeni din secolul XX”, în 14 volume, Editura „ARC”.

 

În total, pentru Premiul Național au fost înaintate 38 de dosare. Înmânarea Premiului Național va avea loc pe data de 26 august, în cadrul Galei Premiului Național, care se va desfășura la Palatul Republicii.

 

http://www.gov.md/ro/content/au-fost-desemnati-laureatii-premiului-national-editia-2015