„ZORILE BUCOVINEI” – DRAGOSTEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE

Am trecut şi acest hotar – 75 de ani de existenţă românească în arealul presei scrise din Ucraina. Este o vârstă deja venerabilă, destul de înaintată pentru fiinţa omenească. Este o vârstă mai rar întâlnită pentru o publicaţie periodică, mai ales dacă această publicaţie serveşte unei comunităţi devenite minoritare în propria-i casă. Dar nu ne lăsăm bătuţi de soartă, regăsindu-ne iarăşi în sărbătoare. Şi iarăşi tinerii noştri colaboratori – Diana Toma şi Dan Zegrea – au intrat într-un rol neobişnuit pentru ei, cel de moderatori ai unui spectacol de zile mari, etalând de rând cu eleganţa exterioară şi frumuseţea lăuntrică specifică celor ce servesc Măriei Sale Cuvântul Românesc.
Şi iarăşi, ca acum cinci ani, când am marcat jubileul septuagenar al ziarului, redactorul-şef, Nicolae Toma a schimbat pentru o zi condeiul pe microfon, simţindu-se cam incomod în centrul atenţiei, în lumina reflectoarelor şi camerelor de filmat. De obicei, noi stăm în umbra altora, ne simţim mai bine în postură de simpli şi modeşti cronicari, atunci când oglindim activităţile şi evenimentele importante pentru români. O dată la cinci ani, însă, ne permitem să fim noi cei răsfăţaţi cu omagii, să ne bucurăm de noianul de laude pe care, nu ne îndoim, le merităm. Or, jubileul „Zorilor Bucovinei” este sărbătoarea tuturor românilor care ne citesc, ne iubesc, ne aşteaptă, şi… nu ne supărăm dacă uneori ne critică cu bunăvoinţă.
În lumina preţuirii
Am „negociat” cu primăvara să ne dăruiască vreme bună, soare generos în a cincea zi de Mărţişor, pe care ne-o doream splendidă în toate privinţele. Şi cerul a strălucit cu veşnicia albastrului de Voroneţ. Fărâma de cer care înfruntă veacurile ne-a fost adusă, într-un tablou-icoană a Sfintei Mănăstiri Voroneţ, de Consulul General al României la Cernăuţi, Excelenţa sa Eleonora Moldovan, prezentă la sărbătoare împreună cu întreaga misiune diplomatică românească la Cernăuţi. Acest dar adus pentru liniştea şi prosperarea sufletelor care au nevoie de încurajare, care cred în bine şi adevăr, este deosebit de semnificativ pentru redacţia noastră, unde au răsunat rugăciunile măicuţelor de la Voroneţ, prezente la Ziua Bucovinei, la comemorarea înaintaşilor – manifestări organizate în casa mare a „Zorilor Bucovinei”. De rând cu frumosul dar, care mărturiseşte că şi rugăciunile noastre sunt auzite la Voroneţ, Excelenţa Sa ne-a adresat alese cuvine de apreciere din partea Statului Român, a misiunii diplomatice, a sa personal: „Să mulţumim celor care fac cronica evenimentelor şi păstrează acest simţ naţional românesc, aici, în Cernăuţi şi în întreaga Ucraină. Îndeosebi, se cuvine să mulţumim redacţiei ziarului românesc din Ucraina, „Zorilor Bucovinei”, redactorului-şef Nicolae Toma, care conduce şi găseşte toate modalităţile oportune ca ziarul să existe, să aibă mii de cititori aici şi în lume. Ziarul a trecut prin mai multe perioade complicate, la fel şi comunitatea se confruntă cu problemele ce istoria le-a adus în viaţa lor. Nu e uşor să treci peste ele, să te confrunţi cu problemele zilnice. Acest moment aniversar este sărbătoarea întregii comunităţi. O parte este prezentă în sală, cei care nu sunt aici vor afla de aprecierile faţă de munca ziarului din materialele postate pe Internet, Facebook, Site-ul publicaţiei, din paginile ziarului. Ziarul a reuşit să rezolve multe probleme ale românilor, este prezent şi în regiunea Transcarpatică. Astăzi îl avem printre noi pe Ion Botoş, preşedintele Uniunii Românilor din Transcarpatia „Dacia”, care ne invită la manifestările sale, oglindite şi în paginile „Zorilor Bucovinei”. Vă mulţumim că ne însoţiţi de fiecare dată, că faceţi radiografia relaţiilor românilor din Bucovina şi regiunea Transcarpatică. Ziarul este demn de a fi continuatorul lui Vasile Leviţchi şi altor demni reprezentanţi, care luptă cu condeiul, luptă pentru dreptate. Să le mulţumim pentru această luptă. Cronica pe care ne-o aduce „Zorile Bucovinei” de două ori pe săptămână şi zilnic online e o dovadă a relaţiei redacţiei cu comunităţile româneşti, cu oamenii de la sate. Doresc redactorului-şef, care vine din Boianul lui Ioan Neculce, să devină acelaşi cronicar, cu aceeaşi capacitate ce i-a transmis-o înaintaşul, iar letopiseţul ziarului „Zorile Bucovinei” să aibă ani mulţi, să aibă parte de întreaga noastră admiraţie, apreciere, competenţă pentru că în unitate stă puterea, dăinuim mai bine, mai uşor. În numele statului român, vă mulţumesc încă o dată pentru activitatea zilnică în rândul comunităţii româneşti, pentru că păstraţi românismul. Fie ca rugăciunea pe care o aduce „Zorile Bucovinei” să fie auzită peste tot unde se zbate un suflet de român, în fiecare inimă care simte şi poate sprijini acest frumos proiect naţional. Statul Român, aşa cum a precizat redactorul-şef, sprijină iniţiativele bune ale societăţilor naţionale şi liderilor lor din regiunea Cernăuţi, sprijină „Zorile Bucovinei”. Ziarul este auzit peste tot. Vă asigur de sprijinul Statului Român şi în continuare”.
Optimism şi încurajare ne-a semănat în suflete şi mesajul ministrului-consilier Ionel Ivan, care ne-a încredinţat că 75 de ani doar pentru viaţa unui om înseamnă maturitate, dar pentru un ziar ca al nostru semnifică tinereţe, este început de Zori. Recunoscători Consulatului General şi Statului Român pentru susţinere, ne dăm seama de înalta responsabilitate de a îndreptăţi încrederea şi ajutorul acordat de Patria noastră istorică.
Nu suntem cu totul uitaţi nici de autorităţile locale – Consiliul Regional şi primăria Cernăuţiului. Pentru prima dată de la fostul preşedinte al Consiliului Regional Ivan Şylepnyţkyi, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei” a fost întrebat de actualul conducător al puterii reprezentative, dl Ivan Muntean: „Frate Nicolae, cu ce să te mai ajut?”. Menţionând că „Zorile Bucovinei” este o publicaţie în spiritul timpului şi că se bucură de cea mai mare susţinere şi stimă din partea populaţiei româneşti din ţinut, dl I. Muntean şi-a amintit cum părinţii săi aşteptau să le aducă poştaşul acest ziar. Felicitările demnitarului pentru jubileul ziarului au fost însoţite de dorinţa de a ne vedea prosperi, dar şi de promisiunea: „Vom face tot ce-i posibil să vă susţinem”.
De la primăria Cernăuţiului, care ne face reduceri la plata chiriei l-am avut de oaspete pe viceprimarul Gheorghe Leonte, originar din Boian (cătunul Arboreni), coleg de şcoală şi de clasă cu zoriştii Nicolae Toma şi Maria Toacă. Viceprimarul, încărcat de emoţii, cu o diplomă şi un mic cadou, i-a dorit consăteanului său să-l vadă şi la centenarul ziarului la acest post sau şi mai sus.
Vivat Boianul!
Neamul nostru cel frumos din Boian a venit cu alai de frăţească nuntire, cu un colac mare cât dorul nostru de moşie, să ajungă la toată lumea care ne iubeşte. Ne-a cuvântat, ne-a dansat şi ne-a cântat, ne-a lăudat, l-a făcut nun-mare pe redactor, legându-l cu un prosop ţesut din multă dragoste şi respect. Iar noi, scriind aceste rânduri, le răspundem: „Vivat Boianul, mândră vatră renăscută din cenuşa primului război mondial! Vivat gospodarilor, conduşi de înţeleptul primar Gheorghe Demenciuc – intelectual de frunte, dar şi om al pământului, care ştie să aprecieze eforturile celor ce muncesc, luptă cu condeiul. Nu ne mai punem întrebarea în ce cuptor a fost copt acel fantastic colac, căci mai presus de toate stau omenia, gestul acestor soli ai baştinei regretatului redactor-şef Gheorghe Mihalcean şi actualului – Nicolae Toma. „Ne mândrim că Boianul a fost şi este strâns legat de „Zorile Bucovinei”, prin faptul că la conducerea ziarului a stat consăteanul Gheorghe Mihalcean, iar acum, în aceste timpuri complicate – Nicolae Toma, prin ziariştii Maria Toacă şi Mihai Huţcal. Sperăm că vor mai fi printre boinceni adevăraţi mânuitori ai condeiului. Alături de icoana Voroneţului, transmit redacţiei stema Boianului şi cuvintele consătenilor mei: „La mulţi ani „Zorile Bucovinei”, să nu aveţi grijă, noi redactori-şefi vom mai naşte!”, ne-a asigurat primarul Gheorghe Demenciuc, amintindu-ne că Zorile răsar dinspre Boian.
Cu respiraţii poetice ne-a felicitat directoarea Gimnaziului de la Boian-Hliniţa, dna Svetlana Hauca, menţionând că ziarul îndrăgit contribuie la prosperarea verbului matern, că străluceşte în sufletele cititorilor cu vorbele adevărului şi paginile sale sunt creatoare de cultură prin excelenţă. Anunţând cadoul artistic din partea ansamblului „Mioriţa”, a precizat că conducătoarea artistică, Maria Basaraba este profesoară la gimnaziu şi la temelia colectivului se află tineri de la această instituţie de învăţământ, precum şi de la ŞM din centru. Cu drag a fost prezentată de primar legenda vie a Boianului, dna Eleonora Bizovi, care a venit cu moşia lui Neculce în traistă – monografia satului scrisă de Vasile Bizovi. Cele două volume i-au fost înmânate redactorului-şef ca semn de recunoştinţă pentru iniţiativa de a-l comemora, la baştină, pe marele şi bunul român care a fost soţul ei – într-o zi de mare sărbătoare pentru poporul român. Dna Eleonora ne-a turnat balsam la rana problemelor cu care ne confruntăm zilnic, menţionând că „Zorile Bucovinei” este „lumina care împrăştie negura şi ne aduce istoria adevărată a meleagului natal, atât de îndrăgit de Mihai Eminescu”. Mângâierea ei este că redacţia nu l-a uitat pe Vasile Bizovi, iniţiind comemorarea a 15 ani de al trecerea dascălului în nemurire: „În redacţia „Zorilor Bucovinei” sunt oameni cu inimi mari şi generoase, cu suflete pline de patriotism înălţător, care ţin aprinsă candela memoriei înaintaşilor. Inversând înţelepciunea populară, voi zice că ochii care nu se văd nu se uită de zoriştii de astăzi. În numele delegaţiei din Boian aduc mulţumiri jurnaliştilor care îşi sacrifică timpul şi lucrează în aceste timpuri grele. Să aveţi roade bogate pe ogorul jurnalisticii, cu speranţe într-un viitor mai bun, să dăinuiţi în timp şi să învingeţi! La mulţi ani cu lumina adevărului în credinţă, cu nădejde că Cel de Sus ne va asculta şi ne va împlini dorinţele!”.
Cântecul tinerei interprete din Boian, Silvia Fedoreac, talent crescut cu măiestrie de profesoara de la ŞM centru, Georgeta Niscoromnâi a dat un farmec aparte soliei boincenilor. Peste mult amar de care ne ciocnim zilnic, numai bine ne-a picat deliciul tortei închinate de doamna Georgeta, pe care-o preţuim nu doar pentru gestul de la sărbătoarea noastră, ci pentru că creşte şi odrăsleşte tinere talente.
Urări de viaţă lungă de la colegi
Ne-au bucurat urările şi consideraţia colegilor din generaţia tânără, ştiind că tinerii nu obişnuiesc să facă reverenţe doar de dragul frazelor frumoase. Aşadar, Svetlana Ursu, directorul Şcolii de artă şi civilizaţie românească din cadrul Centrului bucovinean de artă pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti, s-a exprimat că este onorată de a fi la această sărbătoare „alături de cei care reprezintă prezentul uneia dintre cele mai vechi publicaţii din regiunea Cernăuţi, relevând că „Zorile Bucovinei” este un stindard al jurnalismului profesionist, un ziar de referinţă pentru românii din nordul Bucovinei, dar şi din întreaga Ucraină. Ziarul s-a remarcat prin corectitudine, obiectivitate, prezentarea unor subiecte de real interes, promovarea istoriei, culturii, a tinerelor talente. Din partea aripii tinere a scriitorilor români din Cernăuţi, am fost salutaţi de Marin Gherman, politolog şi poet, şi de dna Doina Bojescu, redactor-şef al săptămânalului „Concordia”, care a aprofundat ideea că „Zorile Bucovinei” rămâne o şcoală pentru tinerii jurnalişti şi că toate culorile vieţii sunt prezente în paginile ziarului, aşa cum a fost întotdeauna.
În trei ipostaze – de redactor-şef la „Gazeta de Herţa”, preşedinte al Societăţii „Mihai Eminescu” şi fost zorist – a venit să ne onoreze cu consideraţiile sale dl Vasile Bâcu, lăsându-ne ca amintire un cadou. Şi dl Vasile Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei Române, s-a regăsit în mai multe posturi, mesajul său răsunând îndeosebi din partea Centrului pentru Cultură Românească „Eudoxiu Hurmuzachi”. Evocând trecutul său frumos la „Zorile Bucovinei”, dumnealui a fost unicul din echipa veteranilor care ne-a apreciat la timpul prezent: „Pe atunci redactorul-şef nu avea grijă de asigurarea materială, în colectiv lucrau mai mult de 25 oameni de creaţie, la care se adăugau tot atâţia lucrători tehnici. Acum patru oameni de creaţie fac ziarul, acest stindard al dragostei de neam şi Ţară. În zile grele fac un ziar bun, care ne este drag prin poziţia lui sănătoasă”. Şi pentru bărbaţi, şi pentru doamne a ales flori în buchetul felicitărilor dna profesoară Larisa Jar, mândră de a-i admira în scenă pe foştii ei elevi – Diana Toma şi Dan Zegrea.
Nostalgic, cu răvăşiri în trecut, au răsunat amintirile scriitorilor (toţi zorişti) Mircea Lutic, Ilie T. Zegrea, Simion Gociu, Dumitru Covalciuc, Ştefan Broască. De la echipa Uniunii Scriitorilor Români din Cernăuţi, redacţia s-a îmbogăţit cu un tablou semnificativ, care reprezintă câţiva arbor vânjoşi şi o tânără pădure în spate. Alături de scriitori, ne-au mulţumit pentru invitaţie şi oglindirea evenimentelor din viaţa societăţilor ce le conduc dnii Ion Botoş („Dacia”, regiunea Transcarpatică) şi Ilie Popescu („Golgota”, regiunea Cernăuţi). De fapt, Nicolae Toma a invitat în scenă pe toţi liderii de societăţi, foşti colaboratori, corespondenţi netitulari care doresc să ia cuvântul. Astfel, nu poate fi vreo supărare dacă cineva s-a simţit lipsit de atenţia noastră.
Cu binecuvântarea şi harul lui Dumnezeu
Preoţii din protopopiatul Storojineţului, în frunte cu părintele protopop Vasile Covalciuc, cucernica faţă duhovnicească ce ne ajută cu cuvântul Domnului şi fapte creştineşti, au venit la sărbătoarea noastră cu icoana Maicii Domnului săgetată –simbol al faptului că şi ziarul este săgetat din mai multe părţi, după cum a sensibilizat părintele Vasile, relevând că această icoană din partea protopopiatului şi Mitropoliei Cernăuţilui şi Bucovinei, ne va ocroti, că Maica Domnului ne acoperă cu bunătatea ei pe toţi ziariştii, pe familiile noastre şi ziarul „Zorile Bucovinei”. Părtaşi la bucuria noastră, celor care ducem adevărul şi cuvântul lui Dumnezeu la inima românilor, cuviosul părinte ne-a dorit ca harul divin să se reverse asupra ziarului şi jurnaliştilor. Totodată ne-a transmis mesajul arhimandritului Melchisedec, stareţul Mănăstirii Putna, să ducem acest har, Lumină şi Adevăr şi mai departe, căci aşa cum Ştefan cel Mare a zidit peste 46 de biserici şi mănăstiri, şi ziarul zideşte suflete.
Cu un cadou foarte scump inimilor noastre a venit la sărbătoare distinsa doamnă Lora Bostan, de la care am primit antologia „Grigore Bostan în amintirile contemporanilor”. Ne regăsim şi noi, jurnaliştii de la „Zorile Bucovinei” în acest omajul colectiv, în această pioasă batere de inimi pentru cel de la care am învăţat slujirea fără preget, dezinteresată Limbii Române, Neamului, Cuvântului scris.
PRIETENII BUNI ŞI LA BUCURIE SE CUNOSC
Se spune că prietenul bun la nevoie se cunoaşte. Pentru noi, ziariştii de la cotidianul „Crai Nou”, condus de Mitică Teodorescu, şi mulţi alţi suceveni ne sunt prieteni şi la greutăţi, şi la bine. Mai ales, ne place să-i avem aproape la evenimente de bucurie, cum a fost sărbătorirea jubileului „Zorilor Bucovinei”. În pofida incomodităţii de a trece prin vamă, ei răspund cu amabilitate de fiecare dată invitaţiilor noastre, puntea ce ne leagă devenind tot mai trainică. Şi de data aceasta, de la Suceava, i-am avut de oaspeţi dragi pe directorul cotidianului „Crai nou” Mitică Teodorescu, scriitoarea Doina Cernica, reprezentantă a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Gheorghe Gabriel Cărăbuş, directorul Bibliotecii judeţene „Ioan Sbiera”, dr. Alis Niculică, şefă de secţie la aceeaşi instituţie, Rozalia Motrici, preşedinta Fundaţiei „Mircea Motrici”, în fruntea delegaţiei aflându-se consilierul judeţean Mihai Grozavu. Ne pare rău că domnii Mihai Grozavu şi Gheorghe Gabriel Cărăbuş au fost nevoiţi să plece mai devreme, însă prezenţa domniilor lor ne-a onorat în mod deosebit. Am avut fericirea să primim consideraţiile Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (cea mai prestigioasă organizaţie a breslei de condei), dna Doina Cernica înmânând trei diplome de excelenţă pentru slujire cu devotament cauzei româneşti din Bucovina, pentru viaţă închinată scrisului, diplome semnate de preşedintele UZPR Doru Dinu Glavan. De la dna Alis Niculică ne-a fost plăcut să auzim: „Ne dor durerile Dumneavoastră, dar şi ne bucură bucuriile ce le aveţi. Ziarul Dumneavoastră a fost primul abecedar pentru elevii români, primii aţi sărbătorit Ziua Bucovinei la 28 noiembrie. Este uşor să fii român în România, venind aici, însă, sunt mândră că sunt româncă”. Dna Alis a înmânat redacţiei diploma de excelenţă a Bibliotecii judeţene „Ioan Sbiera” pentru oglindire obiectivă şi în acelaşi timp patriotică. Dna Rozalia Motrici a evocat cu durere că „dacă Mircea Motrici (comemorat la redacţia noastră) a încetat colaborarea cu „Zorile Bucovinei” în 2007, ea continuă prietenia. Ne-a adus o sticlă de şampanie, dorindu-ne s-o păstrăm 25 de ani şi s-o invităm atunci la centenarul ziarului pentru a ciocni cupele în aceeaşi ambianţă de sinceră prietenie. Neapărat îl vom invita şi pe dl Mitică Teodorescu la acea cupă de şampanie. Poate până atunci va găsi răspuns la întrebarea ce şi-a pus-o acum: „Care Zori sunt mai vechi – de la Cernăuţi ori de la Suceava? Cert este că „ne-am înfrăţit peste cap”, calitatea cea mai de preţ a ambelor ziare fiind ceea de a aduna în jurul lor intelectuali de incontestabil talent.
… Vom fi bucuroşi de a-i vedea la miraculoasa, paşnica „împuşcătură” de şampanie şi pe ucraineanul Alexandru Pugacenko din Vinniţa, care a sosit şi la acest jubileu să ne felicite în limba română (de data aceasta împreună cu tânăra lui soţie Diana), şi pe înfocatul moş Porfir Sanduleac, neînfricat de a porni la vârsta trecută de 90 de ani la Cernăuţi cu cuvânt de închinare pentru ziarul îndrăgit de-o viaţă, şi pe toţi cei care i-am avut în sală şi la masa de sărbătoare de la restaurantul „Delta” la acest jubileu de 75 de primăveri. Am fi bucuroşi ca şi la următoarele jubilee să ne imortalizeze clipele minunate maeştrii fotografi şi ai filmărilor video Nicolae Hauca (fost zorist), Vasile Paladean, Vasile Rauţ, Nicolae Paulencu, Stepan Karaciko, cărora le adresăm recunoştinţa noastră.
Ţinem să menţionăm că masa de sărbătoare la care au fost invitaţi toţi cei care ne-au cântat pe scenă şi au aplaudat din sală a fost pregătită din donaţiile câtorva sponsori, cărora le mulţumim din suflet pentru ajutor şi prietenie de zeci de ani, însă la dorinţa lor nu-i nominalizăm. De altfel, din bugetul auster al redacţiei în acest scop nu s-a folosit nici un ban.
Maria TOACĂ
7 martie 2016