PROIECTUL ROMÂNII DIN JURUL ROMÂNIEI”

în colaborare cu

INSTITUTUL DE STUDIUL ARHIVELOR

CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ISTORIE MILITARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

FUNDAŢIA CULTURALĂ „MEMORIA”, FILIALA ARGEŞ

 

 

 

 

Conferința științifică internațională

 

 

75 DE ANI DE LA DEZROBIREA BASARABIEI, NORDULUI BUCOVINEI ȘI ȚINUTULUI HERȚA – 22 IUNIE 1941

Chișinău, 22 – 23 iunie 2016

 

 

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI

 

Locul desfășurării:

Centrul de Cultură și Istorie Militară din Republica Moldova

Str. Tighina, nr. 49, mun. Chișinău

 

22 IUNIE 2016

 

9.30 – 10.00 – Înregistrarea participanților

10.00 – 10.30 – Deschiderea conferinței

 

Binecuvântarea Conferinței din partea Bisericii Ortodoxe Române

Mesaje de salut

 • univ. dr. Vasile ȘOIMARU, coordonatorul proiectului „Romanii din jurul României”
 • univ. dr. Ilie POPA, Fundaţia Culturală „Memoria”, Filiala Argeş
 • în drept, Mihai TAȘCĂ, directorul Institutului de Studiul Arhivelor
 • univ., dr. Vitalie CIOBANU, Centrul de Cultură și Istorie Militară din R. Moldova

 

10.30 – 13.00. Partea I

 

COMUNICĂRI ÎN PLEN

 

Moderatori: Conf. univ. dr. Vasile ȘOIMARU

Prof. univ. dr. Ilie POPA

 

 1. Radu THEODORU, General de flotilă aeriană, veteran de război (București): 22 iunie 1941 – răspuns cu armele invaziei sovietice din anul precedent Terorii Roşii, deportărilor, prigoanei, desnaţionalizării.
 2. Theodor CODREANU, dr., scriitor (Huși): Basarabia în cântarul adevărului.
 3. Jipa ROTARU, comandor (r), dr. prof. univ. Membru cor. al Academiei Oamenilor de Știință din România: 22 iunie 1941, prima zi de război. Ostași, vă ordon: treceți Prutul!
 4. Ottmar TRAȘCĂ, Cercetător științific principal II dr., Institutul de Istorie George Barițiu” al Academiei Române (Cluj Napoca): Germania și operațiunea Barbarossa.
 5. Sergiu CATARAGA, doctor în istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (Chișinău): Ofensiva Armatei a 11-a Germană în Basarabia.
 6. Nicolae OSMOCHESCU, dr. prof. univ. (Chișinău): Modalități de modificare a teritoriilor de stat admise de dreptul internațional.
 7. Ilie POPA, prof. univ., dr., Cristian-Sebastian Manu (Pitești): Contributii la genealogia familiei mareșalului Antonescu.
 8. Valentin BALAN, cercet. științ., Centrul de Cultură și Istorie Militară din R. Moldova, Cimitire ale eroilor români și germani pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Discuții

13.00 – 14.00 Pauză de cafea

 

 

14.00 – 16.30. Partea a II-a

 

COMUNICĂRI ÎN SECȚIUNI

 

Secțiunea I

 

Moderatori: Mihai TAȘCĂ dr. în drept

Mariana ȚĂRANU, dr. în istorie

 1. Ion NEGREI, cercet. științ., Institutul de Istorie al AȘM (Chișinău): Radio București – 22 iunie 1941
 2. Petre DINESCU, magistrat (Râmnicu Vâlcea): Aspecte referitoare la întoarcerea refugiaților și evacuaților basarabeni din județul Vâlcea, în vara anului 1941.
 3. Mariana ȚĂRANU, dr. în istorie, cercet. științ., Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (Chișinău): Crimele autorităților sovietice în RSSM (iunie-iulie 1941).
 4. Diacon, dr. Dorin Demostene IANCU, Arhiva Sf. Sinod (București): Între dorul de casă și conștiința slujirii. Preoți basarabeni refugiați în România în anul 1940 si reveniți in Basarabia in vara anului 1941.
 5. Vasile ȘOIMARU, dr. prof. univ. (Chișinău): De cine și de ce ne temem să reconstruim în Basarabia Turnul Dezrobirii Ei?
 6. Serafim ISAC, dr. prof. univ., primarul comunei Ghidighici (Chișinău): Turnul Dezrobirii Basarabiei în mărturiile locuitorilor com. Ghidighici
 7. Maria DANILOV, dr. în istorie, Institutul de Istorie al AȘM (Chișinău): Doua cărți de istorie  dedicate Basarabiei dezrobite.
 8. Elena ARAMĂ, dr. hab. în drept, prof. univ. USM, Mihai Tașcă dr. în drept, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM (Chișinău): Restabilirea legislației și justiției românești în Basarabia după 22 iunie 1941.

 

16.30 – 17.00 Discuții

 

Secțiunea II

 

Moderatori: Vitalie CIOBANU, dr. în istorie

Ottmar TRAȘCĂ, dr. în istorie

 1. Nina NEGRU, cercet. (Chișinău): Soarta scriitorilor români care au abordat tema Basarabiei în al Doilea Război Mondial (în perioada postbelică și astăzi).
 2. Ion MĂLDĂRESCU, Revista on-line ART EMIS (Râmnicu Vâlcea): 22 iunie 1941, „Operaţiunea Munchen” şi măcelul de la Jilava.
 3. Nicolae DINESCU, jurnalist (Râmnicu Vâlcea): Raptul de la 28 iunie 1940
 4. Petru GANDRABUR, primarul comunei Țiganca, Preot Daniel ANDRIAN, parohul bisericii din com. Țiganca (Cantemir): Istoria și prezentul Cimitirului de Onoare de la Țiganca
 5. Vitalie CIOBANU, dr. în istorie, Centrul de Cultură și Istorie Militară din R. Moldova, Petru Costin, colonel (Chișinău): Armata Română în Basarabia (iunie-iulie 1941)
 6. Ion ȘIȘCANU, dr. în istorie, prof. univ. (Chișinău): Considerații privind angajarea României în războiul împotriva Uniunii Sovietice.
 7. Ion CERNEI, publicist, (Orhei): Acțiunile de luptă aeronautice Regale Române după 22 iunie 1941.

16.30 – 17.00 Discuții

17.00 18.00 – Vizitarea Muzeului Ocupației Sovietice

18.00 Cina

 

23 IUNIE 2016

 

10.00 – 13.00

Moderatori: Jipa ROTARU, comandor (r), dr. prof. univ., Membru cor. al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Sergiu CATARAGA, doctor în istorie

 1. Lidia PĂDUREAC, dr. în istorie, conf. univ., Universitatea „Alecu Russo” (Bălți): Demistificarea anului 1941 în memorialistica basarabeană.
 1. Pavel MORARU, conf. univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Institutul de Istorie al A.Ş.M.: Evacuarea autorităţilor sovietice din Basarabia şi organizarea acţiunilor de diversiune în teritoriul părăsit (iunie-iulie 1941).
 2. Veronica BOLDIȘOR, cercet. științ. (Chișinău):Ard malurile Nistrului” – o carte-document istoric despre dezrobirea Basarabiei din iunie-august 1941(autor Constantin Virgil Gheorghiu).
 3. Ion VALUȚĂ, dr. prof. univ. (Chișinău): 22 iunie 1941 – un punct astral în soarta noastră (Mărturii personale).
 4. Gheorghe GORDA, publicist (Cernăuți): Martirajul românilor din Nordul Bucovinei.
 1. Valeriu DULGHERU, dr. prof. univ. (Chișinău): Calvarul românilor basarabeni în perioada 28.06.1940 – 22.06.1941.
 1. Mihai TAȘCĂ dr. în drept. cercet. șt. superior, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM (Chișinău): Organizarea și funcționarea administrației Basarabiei în perioada 1941-1944.
 2. Mihai NICOLAE, Institutul Frații Golescu (București): Românii în fața agresiunilor bolșevice.
 3. Radu DAN, masterand, specialist principal la Arhiva Națională a Republicii Moldova, Basarabeanul Gherman Pântea – primarul orașului Odesa între 1941-1944
 4. Andrei CALCEA, publicist (Orhei): Efectele dezrobirii Basarabiei în județul Orhei (studiu de caz).

 

13.00-13.30. Prezentare de carte:

 • Mihai Tașcă, Ilie Popa și Anatol Petrencu (îngrijitori de ediție), Raptul Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutului Herța (Materialele Conferinței științifice internaționale „75 de ani de la anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ţinutului Herța 28 iunie 1940”. Chișinău, 12-13 iunie 2015), Ed. Cartea Juridică, Ed. Serebia, Chișinău, 2015, 392 p. + foto color.
 • O istorie a Basarabiei (grup de autori/redactor științific Anatol Petrencu), Ed. Serebia, Chișinău, 2015, 424 p.
 • Ottmar Trașcă, Relațiile politice și militare româno-germane: septembrie 1940-august 1944, Ed. Argonaut, Cluj Napoca, 2013, 917 p.
 • Vizionarea filmului: România-hotarul de răsărit al Europei (Râmnicu Vâlcea).

 

13.30-14.00: Discuții;                                           Ședința de totalizare