andreiv_asebCea de a 90-a aniversare de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România a fost sărbătorită pe 11 aprilie 2008 la Bucureşti în cadrul unor ample manifestări cultural-ştiinţifice care au avut loc la Academia de Studii Economice şi la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti. La manifestări a participat o amplă delegaţie a Forului Democrat al Românilor din RM, în frunte cu regizorul şi scriitorul Andrei Vartic, prim-vicepreşedinte al FDRM. Momentul cheie al manifestărilor l-a constituit lansarea albumului-monografie „Românii din jurul României în imagini” al domnului Vasile Şoimaru, profesor la Academia de Studii Economice din Chişinău. Prima manifestare a avut loc în cadrul sărbătoririi a 95 de ani de la fondarea prin decret regal a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, la care au participat practic toţi rectorii universităţilor din România, veniţi la Bucureşti pentru a participa la Consiliul Naţional al Rectorilor din România. Importanţa Actului Unirii votat de Sfatul Ţării la 27 martie 1918 a fost evocată de profesorul universitar Ion Gh. Roşca, rectorul ASE, care a prezentat şi delegaţia din RM prezentă la manifestare. El a vorbit şi despre evenimentul editorial de mare importanţă ştiinţifică prin care Basarabia a înţeles să sărbătorească Actul Unirii şi la Bucureşti – volumul „Românii din jurul României în imagini”.

O prezentare mai amplă a volumului şi a autorului ei a făcut profesorul universitar Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice din Chişinău şi doctorul în economie Florina Mohanu, care a prezentat în premieră şi un film video realizat de ASE Bucureşti cu Imnul Unirii, cântat de corul liceului „Prometeu” din Chişinău şi imagini cu români de pretutindeni din cartea profesorului Vasile Şoimaru. Ovaţionat îndelung de elita ştiinţifică şi pedagogică a României, profesorul Vasile Şoimaru a povestit întreaga aventură a proiectului „Românii din jurul României în imagini”, inclusiv cei cinci ani grei de peregrinări ştiinţifice pe cont propriu prin uriaşa zonă geografică de la Caucazul de Nord, până în Italia şi Grecia în căutarea localităţilor în care locuiesc sedentar comunităţi româneşti. Experienţa lui a fost unică şi de multe ori încercată de reale primejdii, fiindcă a fost vorba de trecerea de unul singur prin spaţii geopolitice şi economice diferite, spaţii în care, după cum se ştie, comunităţile româneşti se confruntă şi azi cu o neîndurătoare politică de asimilare. Vasile Şoimaru a arătat de ce a închinat volumul regretatului profesor Paul Bran, fondatorul Academiei de Studii Economice din Chişinău, mai apoi şi rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. „Paul Bran a susţinut cu entuziasm proiectul de la lansarea lui şi a fost unicul sponsor al volumului din România, dar chiar dacă nu ar fi făcut acest lucru, tot lui i l-aşi fi închinat, atât de uriaşe sunt meritele acestui excepţional om de ştiinţă care a pus temelia învăţământului superior economic în Basarabia şi a modernizat acest tip de învăţământ în România”. Un emoţionat discurs a ţinut la manifestare şi doamna profesor Florina Bran, soţia regretatului profesor Paul Bran. La manifestarea de la ASE Bucureşti a participat şi o delegaţie a Universităţii de Finanţe şi Economie din Sanct-Petersburg în frunte cu profesorul Victor Tarasevici, rectorul acestei instituţii şi unul din conducătorii tezei de doctorat a domnului Vasile Şoimaru.

În aceiaşi zi, după amiază, manifestările închinate celei de a 90-ea aniversări a votării Actului Unirii Basarabiei cu România au continuat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti. Manifestarea a fost deschisă prin emoţionat cuvânt de profesorul universitar Septimiu Chelcea, care a adus un elogiu deputaţilor din Sfatul Ţării, dar şi actualilor luptători pentru unitatea românilor de pretutindeni din Basarabia. Prezentând volumul domnului Vasile Şoimaru numerosului auditoriu format din studenţi şi profesori, cât şi reprezentanţi a numeroase organizaţii non-guvernamenale din România, profesorul Septimiu Chelcea a accentuat valoarea artistică şi ştiinţifică a volumului. „Aşa înţelege Basarabia să ne atragă atenţie nouă, oamenilor de ştiinţă din România, cum trebuie să luptăm pentru unitatea românilor de pretutindeni, şi pentru această carte de învăţătură mulţumim Basarabiei, mulţumim profesorului Vasile Şoimaru”, a mai spus profesorul Septimiu Chelcea. Un alt cuvânt de mulţumire a rostit profesorul universitar Marian Preda, decanul facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a universităţii din Bucureşti, care a invitat pe numeroşii studenţi şi profesori prezenţi la manifestare să înveţe „arta de a fi român şi om de ştiinţă român de la profesorul basarabean Vasile Şoimaru”. Un amplu şi emoţionant discurs a ţinut la manifestare şi domnul Andrei Vartic, prim-vicepreledinte FDRM. Nu facem aici referinţe la acel discurs, fiindcă tezele lui au fost publicate în recenzia la albumul „Românii din jurul României în imagini”, publicat în numărul trecut al „Literaturii şi Arta”.

Un alt discurs emoţionant a ţinut doamna profesor doctor Iulia Mărgărit de la Institutul de fonetică şi dialectologie „Al. Rosetii”, care a arătat „importanţa uriaşă a lucrării domnului profesor Vasile Şoimaru pentru cercetarea ştiinţifică viitoare a comunităţilor româneşti de la hotarele României, identificate şi scoase în lumină prin superbele imagini din albumul-monografie lansat la Bucureşti în cadrul unei sărbători atât de importante pentru întregul neam românesc – 90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România din 27 martie 1918”. Un cuvânt aparte, axat „pe mândria că lucrarea s-a realizat în cadrul activităţilor ştiinţifice şi pedagogice a domnului Vasile Şoimaru la facultatea pe care o conduce”a ţinut şi profesorul Dorin Vaculovschi, decanul facultăţii de Economie Generală şi Drept a Academiei de Studii Economice din Chişinău. În timpul manifestării profesorul Vasile Şoimaru a vorbit de câteva ori, răspunzând şi la numeroasele întrebări ale publicului. El a spus că a realizat proiectul „Românii din jurul României în imaginii” pornind de la sintagma lui Nicolae Iorga că „România este înconjurată de români” şi că a vrut anume ca lucrarea să fie finalizată către 27 martie 2008, când s-au împlinit 90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România. „Volumul a fost lansat anume în acea zi, la biblioteca ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Chişinău în prezenţa unui numeros public, printre care erau atât reprezentanţi de frunte ai intelectualităţii basarabene, cât şi prietenii mei din toate localităţile româneşti din afara României fără de care această lucrare nu ar fi fost posibilă”.

Vasile Şoimaru a mulţumit domnilor Septimiu Chelcea şi Marian Preda pentru organizarea ireproşabilă, anume ca eveniment ştiinţific şi patriotic, a lansării volumului lui. „Sunt mândru că acest eveniment are loc în aula în care aveau loc reuniunile ştiinţifice conduse şi de profesorul Dimitrie Gusti, cel care a cercetat monografic în perioada interbelică satul meu de baştină, Conova”. Amintind de cercetările monografice de la Cornova, profesorul Vasile Şoimaru a invitat auditoriul să aplaude prezenţa în sală a doamnei Mărioara Vulcănescu, fiica marelui monografist Mircea Vulcănescu, a lui Dan Golopenţia, fiul lui Anton Golopneţia, un alt mare monografist de la Cornova, dar şi conducătorul expediţiilor monografice care au studiat în anii celui de al II-lea război mondial satele româneşti de dincolo de Bug, a doamnei Florina Bran, soţia regretatului profesor Paul Bran, şi, desigur, a doamnei Zamfira Mihail, fiica marelui istoric şi preot Paul Mihail, născut la Cornova, păstrător şi continuator până la ultima suflare al duhului de cercetare de la Cornova.

Vasile Şoimaru a accentuat că Zamfira Mihail a participat cu trup şi suflet la organizarea manifestărilor de la Bucureşti, închinate Actului Unirii Basarabiei cu România, „recepţia pe care a oferit-o în cinstea delegaţiei din Basarabia în casa Mihail din Bucureşti fiind un adevărat simpozion ştiinţific închinat unităţii tuturor românilor”. În aceiaşi seară delegaţia basarabeană la acţiunile cultural-ştiinţifice închinate Actului Unirii a participat la premiera unui mare spectacol patriotic în cinstea Bucovinei şi folclorului ei românesc, realizat de Tudor Gheorghe. După spectacol Vasile Şoimaru a dăruit volumul „Românii din jurul României în imagini” marelui artist, atât de iubit în Basarabia. Mulţumind, Tudor Gheorghe a spus că „lupta pe care o duce pentru unitatea spirituală şi naţională a poporului român, în pofida tuturor piedicilor puse în cale, are sorţi de izbândă fiindcă alături este şi Basarabia, inclusiv prin asemenea lucrări monumentale”. Sâmbătă, 12 aprilie, volumul domnului Vasile Şoimaru a fost lansat şi în municipiul Bacău, în cadrul unor manifestări de suflet organizate de simpatizanţii Forului Democrat al Românilor din judeţul Bacău.

de Andrei Vartic, 27 Aprilie 2008
Literatura și Arta