În fiecare an, pe 5 noiembrie, îl sărbătorim pe Mihail Sadoveanu. La Fălticeni, acolo unde Sadoveanu a „băut apa vie a sufletului românesc”, au fost organizate activităţi la „Casa din deal” (actuala Casă memorială Sadoveanu), apoi la Sala Pictor Aurel Băeşu.

Alături de iubitorii de carte din Fălticeni, au fost prezenţi la manifestarea omagială şi prieteni de peste Prut. Este vorba de Vasile Şoimaru – prof. universitar, scriitor, ar-tist fotograf, care şi-a prezentat albumul „Românii din jurul României în imagini”, de Vlad Pohilă – jurnalist şi scriitor, cu prezentarea cărţii „Şi totuşi limba română” şi a romanului tradus „Cine răspândeşte a-necdote”, de Lilli Promet, de Nicolae Rusu – prozator şi dramaturg, autor a peste 20 de cărţi, care şi-a prezentat ulti-ma carte, o culegere de piese de teatru, Ninela Karanfil – ar-tist emerit al Teatrului Naţio-nal „Mihai Eminescu” din Chişinău, cu un recital de poe-zie românească, şi Andrei Vartic – scriitor, publicist şi regizor.

Cu această ocazie a fost lansat albumul lui Vasile Şoi-maru, a cărui prefaţă a fost scrisă de Vlad Pohilă. „În afară de fotografii, sunt nişte comentarii incitante, curi-oase, cu substrat pe alocuri. Este un studiu al autorului despre românii din jurul Ro-mâniei şi cu elemente de monografie. Este rodul unei munci mari, grele, dar făcută cu mult suflet, cu multă dăru-ire. Acesta este omul, acesta este Vasile Şoimaru, plin de suflet, de multă zvâcnire, vi-braţie românească. Albumul se înscrie pe linia unui efort cultural şi intelectual româ-nesc. Este parte a unui proiect editorial Vasile Şoimaru, care include mai multe cărţi; «Po-em în imagini», prima carte cu fotografii a lui Şoimaru, a do-ua a fost «Cugetările lui Nico-lae Iorga», «Poezii şi traduceri a lui Mircea Vulcănescu», apoi «Omagiu părintelui Paul Mi-hail» şi acest album”, ne-a spus Vlad Pohilă.

De la Vlad Pohilă am mai aflat că, „la Chişinău, apariţia acestui album a indispus mul-te categorii de potenţiali admi-ratori, a plăcut multora dar ei au tăcut, nu au vrut să comen-teze această apariţie de excep-ţie, care reprezintă o dovadă a unităţii românilor din ţară, din Republica Moldova, din nor-dul Bucovinei şi sudul Basara-biei”.

Întrebat despre legătura cu Sadoveanu, Vasile Şoimaru ne-a mărturisit că „pentru mine Sadoveanu este un tată spiritual. Nu greşesc spunând aceasta, pentru că l-am citit pentru prima dată când a pătruns în Basarabia romanul său «Neamul Şo-măreştilor», cu grafie rusească. L-a citit tot satul. Noi suntem o trei-me din sat care poartă numele Şoimaru şi toţi credeam că e chiar despre noi. Cu toate că nu era nicio dovadă. Când l-am citit în 1961, eram în clasa a V-a… O carte foar-te frumoasă, edi-tată la Chişinău, în care pe toţi eroii, Tudor Şoimaru, Magda Orheianu, îi vedeam în faţă, îi visam”.

După 40 de ani, Vasile Şoi-maru a lansat cartea „Neamul Şoimăreştilor – 500 de ani de istorie”. Şi ne-a spus că „au trecut 40 de ani dar eu nu m-am lăsat de acel gând pe care mi l-a implantat Sadoveanu, care mi-a marcat viaţa, pentru că eu nu m-am oprit până în 2003 când am lansat această monografie”. În urmă cu 5 ani, Vasi-le Şoimaru a lansat la Fălticeni cartea „Neamul Şoimăreştilor – 500 de ani de istorie”.

„Aceste cărţi lansate în preajma zilei de 5 noiembrie, şi în 2003 şi acum, sunt nişte dedicaţii pentru toţi românii. Acest album pe care îl lansez astăzi la Fălticeni este dedicat tuturor românilor, întreg nea-mului românesc, nu numai celui din România de astăzi, nu numai celui din România interbelică, este dedicat între-gului neam românesc din Eu-ropa, din localităţile din Cau-caz până la Marea Adriatică, din Goralii Cehiei şi Slovaciei, până în Munţii Pindului, români pe care i-am întâlnit în călătoriile mele”, a încheiat Vasile Şoimaru.
„Zilele Sadoveanu” au continuat la şcoala care poartă numele scriitorului, unde a avut loc şi un concurs… Miss Lizuca.

de Silviu Buculei, 7 Noiembrie 2008
Crai Nou Suceava