Peste cinci ani de preumblari de-a lungul si de-a latul Europei, peste 100.000 de kilometri parcursi, cei mai multi, cu masina personala si pe cheltuiala proprie si, in final, un splendid album, “Românii din jurul României in imagini”, cuprinzând 272 de pagini si 850 de imagini color, selectionate din cele peste 1000 de foto-filme, realizate cu aparate clasice de fotografiat, din cele peste 4000 de cadre filmate cu aparatul foto digital, din cele câteva sute de CD-uri si DVD-uri cu imprimari ale tuturor locurilor in care vietuiesc românii din jurul României, din Maramuresul de Nord, apartinând actualmente Ucrainei, pâna in Cehia, Slovacia, Polonia carpatina, Pocutia si Podolia, din tinuturile Hotinului, Cernautiului si Hertei pâna la Odesa, de la Coasta Dalmata si Istria pâna in Cadrilaterul bulgar, Grecia, Macedonia ex-iugoslava si Albania, din Banatul unguresc si Tinutul Debretin pâna la Nistru, Nipru si Bug si, de aici, mai departe, pâna in Tinutul Donului si Caucazul de Nord.

Peste tot, profesorul universitar Vasile Soimaru, de la Universitatea din Chisinau, a vizitat românii aflatori acolo, a fost gazduit de ei, a intrebat multe si a aflat multe si, mai ales, a imortalizat aceste intâlniri de suflet ca sa le daruiasca apoi nu numai noua, contemporanilor sai, ci si posteritatii. Cele 850 de fotografii color sunt rânduite de autor pe sectiuni geografice: Maramuresul istoric, Nordul Bucovinei, Nordul Basarabiei si Tinutul Herta (sectiunea cea mai bogata in imagini), Republica Moldova, Basarabia istorica (inglobata astazi in Ucraina), Moldovenii din Transnistria, de la est de Bug si din Caucazul de Nord, Urme românesti la Istanbul, Cadrilaterul, Valea Timocului si insulitele românesti din Bulgaria, Valea Timocului, sudul Banatului si alte urme românesti din Serbia, Bnatul unguresc si Tinutul Debretin, Aromânii din Grecia, Macedonia ex-iugoslava si Albania, Istro-românii din Croatia si friulanii din Nordul Italiei, Vestigii valahe in Cehia si Slovacia, Urmele bolohovenilor in Polonia si in Podolia, Viitorul românesc din jurul României, acest ultim capitol fiind dedicat copiiilor românilor traitori in afara granitelor României.

Doar simpla parcurgere a acestui minunat album va fi suficienta oricui pentru a-si fixa pe retina, pentru toata viata, imagini care se fixeaza direct in sufletul oricarui privitor care simte româneste: muzeele etnografice românesti si superbele biserici de lemn din Maramuresul de Nord, unele dintre ele vechi de peste cinci secole, peisajele superbe de la Izvoarele Tisei, Scoala primara din Cernauti, in care a invatat Eminescu, casa memoriala si mormântul lui Aron Pumnul, Catedrala mitropolitana “Sf. Duh” din Cernauti, Sala de marmora a Universitatii din Cernauti, unde a fost votata Unirea cu România la 28 noiembrie 1918, stejarul lui Stefan cel Mare din Codrii Cozminului, cetațile românesti de la Hotin, Tighina, Soroca, Orhei si Cetatea Alba, frumoasele biserici românesti din Tinutul Bugului si de pe Valea Nistrului, costumele populare si tesaturile specific românesti descoperite in satele Moldovanovca, Tamaha, Solonesti si Ciobanovca, din Caucazul de Nord, catedralele românesti din Balcic si Bazargic, cetatea Silistra, mausoleul din Plevna, familiile românilor din Gâmzova, Smârdan si din Valea Timocului bulgar, bisericile românesti din Timocul sârbesc, casa mare româneasca a poetului Vasile Barbu din Uzdin, frumoasele dovezi de românism descoperite la Pancevo, Canija, Satu Nou, Vârset, Alibunar si Subotita, casele românesti din Debretin, Grâsties, Seghedin si Gyula, satele aromânilor din Muntii Pindului si de pe malurile Lacului Ohrid, scoala aromânilor din Bitolia si biserica aromânilor din Korcea-Albania, pastorita de parohul Dumitrachi Veriga, bisericile stravechi din Moskopolje, vechi centru religios, cultural si comercial al aromânilor albanezi, iarmarocul românilor din Ucka-Croatia, vestita formatie folclorica a “clopotarilor” din Jeiani, bisericile românesti din Moravia de Est si din Tabor (Cehia) si cele din Javorina-Slovacia sunt numai câteva dintre fotografiile de suflet inserate intre copertele acestui album de vis, care ar trebui sa se afle in biblioteca fiecarei familii de români.

Iti multumim din suflet, profesore Vasile Soimaru!

Stefan Olteanu, 2 Decembrie 2008
Ziarul Observator de Bacau