Astăzi, 12 februarie 2018, se împlinesc 110 ani de la nașterea etnologului
român Ștefania CRISTESCU-GOLOPENȚIA (1908-1978), participant activ la Monografia satului basarabean, Cornova, în vara anului 1931.

S-a născut la 12 februarie 1908, la Craiova. Se stinge din viață la 29 martie 1978, la București.
A fost soţia sociologului Anton Golopenţia (1904-1950).

A urmat Liceul la Craiova (1927). A studiat la Facultatea de Filozofie şi Litere din Bucureşti (1927-1930). Între 1930 şi 1932 urmează cursuri de doctorat în sociologie şi filologie cu Dimitrie Gusti şi Ovid Densușianu, şi activează la Institutul de Statistică. În 1932 pleacă la Paris, cu o bursă de studii a statului
francez. Audiază cursuri de lingvistică, etnografie şi sociologie la Sorbona, la Ecole Pratique des Hautes Etudes şi la College de France. În 1934 obţine diploma Institutului de Etnologie de la Sorbona. Revenită în ţară, îşi continuă studiile de doctorat şi funcţionează ca bibliotecară la Seminarul de Sociologie (1934-1936).
Profesoară de limba şi literatura română la Caransebeş (1936-1938), la licee din Bucureşti (1940-1952) şi la şcoli elementare (1952-1963).
Începând din anul 1929 a participat la toate campaniile organizate de Institutul Social Român. A deţinut un loc distinct între participanţii la campaniile monografice iniţiate şi conduse de Dimitrie Guşti. A colaborat la Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială, Sociologie românească şi Revista de folclor.
În 1940 publică volumul Gospodăria în credinţele şi riturile magice ale femeilor din Drăguş (Făgăraş), care conţinea, în germene, substanţa tezei ei de doctorat. Volumul este distins cu premiul Vernescu al Academiei Române în anul 1941, pe baza raportului înaintat de Dimitrie Gusti, care scria: “Lucrarea […], întocmită pentru Congresul Internaţional de Sociologie, ce trebuia să aibă loc la Bucureşti în august 1939, are meritul [de] a cerceta pentru întâia dată o serie de credinţe şi practici magice, culese de autoare la femeile şi în gospodăriile lor dintr-un sat, şi anume din satul Drăguș”. Cartea va fi republicată în 1944 sub titlul Credinţe şi rituri magice. (Modificarea, care marca, în fapt, inserarea volumului, alături de multe altele, în 30 cadrul seriei monografice Drăguş, nu s-a făcut din iniţiativa autoarei). Ediţia a 3-a va apărea în anul 2002, cu un Cuvânt înainte şi Note, semnate de fiica autoarei, prof. dr. Sanda Golopenţia.
A participat în 1931, la campania monografică de la Cornova, jud. Orhei (astăzi r-nul Ungheni). Cercetările sale, parte a dosarului “spiritual” al expediţiei monografice de la Cornova, sunt incluse în volumul postum, intitulat Descântece din Cornova – Basarabia, îngrijit de asemenea de Sanda Golopenţia, şi a apărut în 1984, la Providence (SUA). Cartea conţine corpusul de descântece cornovene cules de autoare, fişele de teren, precum şi alte studii. Ediţia a 2-a a apărut în anul 2003 cu titlul modificat Descântatul în Cornova – Basarabia.
Doi membri ai acestei familii au fost distinși cu titlul de cetățean de onoare al comunei Cornova, Sanda Golopenția-Eretescu, 2011, și Anton Golopenția, 2017.
(Alcătuit în baza Calendarului Național al BNRM)