…Am un prieten devotat care s-a născut într-o zi de 27 ianuarie, anul 1951, acum șapte decenii. Sau, cu mâna pe inimă, pot spune că astăzi, Pavel Tostogan, căci despre el este vorba, are …DE ZECE ORI, câte ȘAPTE ANI DE ACASĂ!!!

L-am întâlnit pentru prima dată acum 48 de ani, în octombrie 1973, lângă Podețul cu Grifoni, peste Canalul Griboiedov, 30/32, din Leningrad, azi Sankt Petersburg, la 50 de metri de Kazanskii Sobor, în locul unde acum patru zile s-au adunat revoluționarii lui Alexei Navalnâi să protesteze împotriva altui peterburghez, VVPutin, care acum 48 de ani își rodea pantalonii pe băncile Universității de pe Vasilevskii ostrov, la anul trei al facultății de drept.Pe date de 9 octombrie 1973 eu am aterizat în capitala de nord a Rusiei, or. Leningrad, pentru a începe studiile de doctorat, la Institutul (azi Universitatea) de finanțe și economie N.A. Voznesenskii, la Catedra de organizare a muncii, condusă atunci de viitorul meu conducător de teză, Volodar Iakovlevici Feodoritov, care apoi devenise șeful Catedrei nr.2 de Economie politică, iar Pavel, împreună cu o mulțime de studenți moldoveni, absolvenți ai Tehnicumului (azi Colegiul) de finanțe și economie din Chișinău, studia la Catedra renumitului în URSS profesor univ. de Evidență contabilă, Alexandr Samoilovici Narinskii. Iar la facultatea de Monedă și Credit învăța alt moldovean, viitorul fondator al Băncii Naționale a R. Moldova, Leonid Talmaci. Ambii sudenți eminenți, iar Pavel chiar …bursier leninist, cu cea mai mare bursă din tot Leningradul (studentul Putin nici în vis n-a văzut așa o bursă de mare, bogat devenind el cu 28 de ani mai târziu)…La câțiva ani după absolvire ne-am întâlnit la Chișinău, eu conferențiar univ. la Facultatea de economie a Universității din Chișinău, Pavel preda contabilitatea la Tehnicumul pe care l-a absolvit, dar totodată îndeplinea funcția de secretar al organizației komsomoliste a instituției date. Când l-am reîntâlnit eu pe Pavel în sectorul Râșcani al Capitalei, șefii de la comitetul central al komsomolului îl agitau să treacă cu activitatea la comitetul raional Octombrie (Râșcani) și, Pavel, neavând ce face mi s-a lăudat ce carieră îl așteaptă… Nici nu l-am lăsat să-și termine bine gândul că i-am și explicat ce …carieră (veselă) komsomolistă îl așteaptă pe el, reușind să-l conving să treacă pe la Facultatea noastră, să stea de vorbă cu șeful interimar al catedrei de Evidență contabilă, Mihai Zotea (șeful catedrei Mihai Cărăuș se afla în concediu de creație pentru elaboratrea tezei de doctor habilitat în economie)… Iată așa l-am salvat eu pe Pavel Tostogan de viitoarea lui carieră (veselă) komsomolistă, salvând pentru școala noastră superioară un minunat viitor profesor universitar, doctor în economie, un viitor bun cercetător și fondator de revistă de specialitate, CONTABILITATE ȘI AUDIT, autor de manuale și articole de specialitate, dar și sponsor principal al uneia din cele două biserici din satul natal (cu regret nu cea românească care a fost proiectată mai târziu față de cea subordonată Kievului) și unul din sponsorii principali ai publicării celor două ediții a Monografiei satului natal, HAGI CURDA-CAMÂȘOVCA, din fostul județ Ismail, elaborate de către regretatul Patriot al Basarabiei Istorice, Tudor Iordăchescu… Experiența mea cu stricarea carierei (vesele) komsomoliste a lui Pavel Tostogan am reușit s-o mai folosesc odată, cu altă colegă ASEM-istă de-a noastră, R.H., care putea să ajungă secretarul II sau III al comitetului central al komsomolului, însă am reușit să-i corectez drumul ca să ajungă cu studiile la Paris, să devină doctor habilitat și profesor universitar, și chiar la o etapă candidat de alternativă la funcția de Rector ASEM, care chiar dacă n-a devenit Rector în schimb, a pierdut o jumătate de salariu la catedra natală, fiind nevoită să mai caute o altă jumătate de salariu la o altă Universitate, la fel de Națională…

Iar acum vă propun o frumoasă biografie a profesorului Pavel Tostogan, publicată în CALENDARUL NAȚIONAL-2016, elaborat de către Biblioteca Națională a R. Moldova… Lectură plăcută!!! (V.Ș., 27.01.2021)

**** **** ****

P.T. – Economist, doctor în economie, conferențiar universitar. S-a născut la 27 ianuarie 1951, în familia ţăranilor români Gavril şi Pelaghia Tostogan, în s. Hagi Curda (supranumit acum în lb. ucraineană Camîşovca), r-nul Ismail, reg. Odesa, Ucraina.În anii 1958-1969 învaţă la şcoala medie de cultură generală din satul natal, după care, în perioada 1969-1971, îşi face studiile la Tehnicumul financiar-economic (în prezent, Colegiul financiar-bancar) din Chişinău. Urmează, apoi, în anii 1971-1976, una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior economic din URSS: Institutul Financiar-Economic din Leningrad (actualmente – Universitatea de Finanţe şi Economie din Sankt Petersburg), unde obţine specialitatea de economist. În anii 1980-1984 face studii de doctorantură la Institutul de Finanţe din Moscova (în prezent, Academia de Finanţe de pe lângă Guvernul Federaţiei Ruse), catedra „Contabilitate”. Aici susţine teza de candidat (doctor) în ştiinţe economice, gradul ştiinţific respectiv fiindu-i conferit în anul 1984. Zece ani mai târziu, în 1994, i se acordă titlul didactic conferenţiar; peste un alt deceniu devine profesor universitar. A participat la stagii şi cursuri în străinătate: stagiu de perfecţionare „Studierea micului business în SUA” (Universitatea din or. Omaha, statul Nebraska, 1994); proiectul de studiere a sistemului european de contabilitate în Franţa şi Spania (1996); cursurile de studiere a sistemului contabil în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (1998, Atena, Grecia) etc. Activează ca lector la Tehnicumul financiar-economic din Chişinău (1976-1978), ulterior este asistent universitar la Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova (1978-1979). Revine la USM după doctorat, în perioada 1984-1991, deţinând, consecutiv, posturile: asistent universitar, lector superior, decan, conferenţiar universitar. În 1991 se transferă la ASEM, activând iniţial conferenţiar universitar, apoi ca profesor universitar. În ultima perioadă s-a impus în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, în calitate de conferenţiar universitar şi profesor universitar interimar, la catedra “Contabilitate şi audit”. Concomitent, este administrator al Firmei instructiv-consultative şi de implementare “Contabil Service” SRL; la fel, şi redactor-şef fondator al publicaţiei periodice “Contabilitate şi audit” SRL – de altfel, prima publicaţie periodică de la noi în acest domeniu care a fost lansată şi apare cu regularitate în limba română. Dezvoltă şi o rodnică activitate de cercetare economică, aceasta fiind reflectată şi în cele circa 90 de articole, studii, acte normative şi manuale, al căror autor sau coautor este P. Tostogan. La diferite conferinţe, simpozioane, colocvii ştiinţifice, desfăşurate la Chişinău sau peste hotare, prezintă numeroase comunicări, acestea abordând, ca şi lucrările tipărite, subiecte de predilecţie precum: contabilitatea financiară şi fiscalitatea, remunerarea muncii, stabilirea veniturilor muncii, TVA, capitalul statutar la diferite categorii de unităţi economice, situaţia economiei R. Moldova în contextul globalizării şi al tendinţei de integrare europeană etc. Este importantă participarea lui P. Tostogan la conceperea SNC, şi mai exact – elaborarea Standardului Naţional de Contabilitate “Cheltuieli” şi ca membru al Grupului principal de lucru pentru examinarea SNC (BNRM)-Din pagina mea de Fcb, 27.01.2021!!!