31 DE ANI DE LA PRIMA ZI A PRIMEI ȘEDINȚE A PRIMULUI PARLAMENT AL R. MOLDOVA, PARLAMENTUL INDEPENDENȚEI: 17 APRILIE, 1990-2021.

30 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENȚEI R. MOLDOVA: 27 AUGUST, 1991-2021.

DOCUMENTE ALE PREGĂTIRII, PROCLAMĂRII ȘI …TERGIVERSĂRII INDEPENDENȚEI REALE A R. MOLDOVA (Documente din biblioteca și arhiva personală a ex-deputatului V. Șoimaru, doar unele din ele vizându-l pe subsemnat și nu neapărat în ordinea cronologică; fără intervenții și „retușări”, doar cu unele precizări după trei decenii de istorie).

 •  

PROGRAMUL ELECTORAL al candidatului la funcția de Deputat în Parlamentul R.M., Vasile Șoimaru, pentru alegerile parlamentare din 25 februarie 1990 (Fragment):

Candidatul de deputați ai poporului al R.S.S.M. în circumscripția electorală Nr.127, ȘOIMARU VASILE, născut în 1949, s. Cornova, raionul Ungheni într-o familie de țărani. Moldovean, are studii superioare, candidat în științe economice, docent la facultatea de economie a Universității de Stat din Moldova.

În anul 1967 a absolvit liceul electromecanic din Chișinău. În anii 1967-1971 a studiat la facultatea de economie a Institutului Politehnic din Chișinău. În anii 1973-1976 – la aspirantura Institutului financiar-economic din Leningrad. Teza de candidat a fost susținută pe una din cele mai actuale teme ale teoriei și practicii economice – problema creșterii productivității muncii în Moldova. A publicat circa 30 de lucrări științifice, inclusiv 3 cărți, 2 lucrări au fost publicate în reviste economice din România. În ultimul timp e preocupat de studierea problemelor asigurării independenței social-economice a republicii, perfecționării pregătirii cadrelor economice.

…Ținând cont de caracterul specialității și al Preocupărilor mele științifice, mă simt în stare să apăr, în viitorul Parlament, următoarele idei ale programului electoral:

– restabilirea suveranității depline a poporului și a Statului Moldovenesc;

soluționarea politică a problemelor teritoriale;

 • formarea unui sistem politic de mai multe partide;
 • adoptarea Legii despre cetățenia Republicii Moldovenești;
 • –    trecerea necondiționată în proprietatea republicii a tuturor întreprinderilor și organizațiilor de subordonare unională, aflate pe teritoriul ei și asigurarea independenței social- economice a Republicii Moldovenești;
 • –   oprirea migrației din alte regiuni ale țării și stimularea în același timp a reîntoarcerii băștinașilor în republică (“Veniți acasă, măi copii!”);
 • –    trecerea la o economie de piață cu mai multe sectoare social-economice și egalarea în drepturi a tuturor formelor de gospodărire, legalizarea gospodăriilor țărănești particulare;
 • –    lichidarea șomajului de la sate prin formarea micii industrii și extinderea sectorului social-cultural la sate;
 • –    femeia, după dorință, urmează a fi eliberată din procesul de producție, pentru a se consacra în întregime familiei, garantîndu-i-se in acest scop mijloacele necesare;
 • –    independența bisericii moldovenești, deschiderea seminarelor teologice naționale, studierea religiei în școli, revenirea la marile sărbători religioase și naționale;
 • –    anularea examenelor de admitere la toate instituțiile de învățămînt superior și mediu de specialitate;
 • lichidarea actualului sistem de frontieră de la Prut.          

(Publicat în cotidianul “Moldova Socialistă”, din 11 februarie 1990)

    (02)

Din proclamația Frontului Popular din Moldova pentru primele alegeri libere parlamentare din 25 februarie 1990

…După 45 de ani de asuprire, poporul moldovenesc abia acum își îndreaptă spatele încovoiat. Dar cu cât greu! Cu cât chin și osândă! A trebuit să ne zbuciumăm doi ani ca să căpătăm Legea despre limba de stat și trecerea la alfabetul latin. Vă amintiți cu toții cum țineau cu dinții cei de la Tiraspol, Râbnița, procurorul și alți “eliberatori” ca să nu ne dea dreptul nostru. Apoi, împotrivirea lor a devenit și mai mare. Au organizat grevele din august- septembrie, care au adus republicii 186 mln ruble pierderi. Aceasta e munca de un an a peste 200 de sate. Acestea sunt sute de grădinițe, școli, magazine aruncate în vânt. Acum tot ei organizează referendumuri, îi ațâță pe găgăuzi împotriva moldovenilor, își aduc în ajutor alți venetici, care vin și vin și ne înghesuie pe noi.

Fraților! Legile despre limbă și alfabet sînt începutul. Noi trebuie să elaborăm cît mai degrabă alte legi, care să ne apere și să ne întărească. Avem nevoie de o lege, care ar limita stabilirea migranților în Moldova, o lege, care ar declara pămîntul, apele, pădurile proprietate a statului moldovenesc și n-ar permite orișicui să pângărească avuția lăsată nouă de strămoși. E necesară o nouă Constituție, un nou contract federal al republicilor suverane, o lege despre învățământul național și libertatea credinței. Sunt foarte multe de făcut. Toate acestea cad pe umerii viitorului Soviet Suprem (Parlament). Anume Parlamentul trebuie să adopte legile. Și o va face numai dacă viitorii deputați vor fi oameni de bună credință, competență, onești si luptători. Cinci ani va lucra Parlamentul pe care îl vom alege la 25 februarie. Pentru destinul istoric al neamului nostru, acești cinci ani ar putea deveni hotărâtori. Dacă vom alege oameni de treabă, vom merge înainte. Dacă vom alege slugoi, lingăi și venetici – vom da înapoi și ne vom stinge ca neam.

Oameni de bună credință! Nu vă lăsați ademeniți de promisiuni. Formați grupuri active în fiecare mahala, explicați tuturor situația.

Frontul Popular din Moldova vă îndeamnă să votați în Circumscripția 127, Dănuțeni-Ungheni, pentru candidatul F.P.M., Vasile ȘOIMARU, economist, docent la Universitatea de Stat din Chișinău, trecut, ca și dumneavoastră, prin toate nevoile vieții, angajat în lupta politică din primele zile ale restructurării…

Domnul să ne ajute!

(03)

17 APRILIE 1990 – PRIMA ZI A PRIMEI ȘEDINȚE A PRIMULUI PARLAMENT, PARLAMENTUL INDEPENDENȚEI R. MOLDOVA;

  Primul document – Ordinea de Zi a Primei ședințe din 17.04.90 (Exemplarul personal al deputatului din Circumscripția 127, Dănuțeni-Ungheni, V. ȘOIMARU; Vezi imaginile foto atașate):